Referat fra bestyrelsesmøde 13. april 2016 kl. 19-21.

Ad 1. Referatet godkendes
Ad2. Formanden fortæller at der har været rengøringsdag i svømmehallen. Triatleterne var de eneste som kom.
Der er rep. møde i Herning Elite den 28. april, sidste tilmeldings frist er på mandag den 18. april.
Ad3. Stein oplyser at alt er betalt og alle har betalt og vi har en kassebeholdning på over 200.00 kr. Flemming har stillet spørgsmål ved revideringen af regnskabet, Stein vil tage kontakt til Flemming for at finde ud af hvilke problemer han mener der er. Stein tager kontakt til Erik i tilfælde af tvivls spørgsmål.
Ad 3. Vi laver en arbejdsliste til på lørdag og sætter navne på hvem der skal gøre hvad.
Stein og Wally tager sig af mærkning af udstyr og kajakker og sortering sammen med Kirsten og Ellen Margrethe. Stein tager bil med og transporterer kajakker med kajaktrailer.
Preben, Lars og Paw tager en bil og en trailer med og henter bukke og vanger i svømmehallen. De indkøber højtryksrenser og ”pinde” som de vil forsøge at lægge kajakkerne på i containerne.
Jørgen og Asger tømmer såvel containeren med de gode kajakker og de mindre gode og fejer dem. Hjælper Stein med at mærke kajakkerne og lægger dem på plads igen.
Lise og Charlotte rengør ”klubhuset” og den store grill. Lise tager rengøringsartikler med.
Kurt, Per og Keld tømmer polocontaineren og afmonterer diverse derinde.
Ad 5. Hanne har bestilt rundstykker 40 stk. og købt ost og pålæg, smør og kaffe samt servietter. Der er bestilt 20 x tre håndmadder og blandet salat med dressing samt flødekartofler til 15 personer.
Henrik har bestilt marinerede kyllingebryster og minutsteaks
Brian køber 24 tallerkner hos genbrug
Stein sørger for grillkul, tændvæske og ”værktøj” til grillning
Ad 6. Henrik og Susanne arrangerer nøglebærermøde på lørdag og giver Hanne besked om hvor mange landgangsbrød der skal bestilles. Dette skal gøres inden mandag kl. 16.
Ad 7. Henrik og Erik tager til rep. møde
Stein og Preben tager tilbud på 2 børnekajakker og beslutter sammen hvilke der skal bestilles.
Peter laver en standatdliste/prisliste over hvad det skal koste at leje kajakker og andet udstyr,som medlem og som ikke medlem.
Brian tager kontakt til Kurt og de vil tage sig af at få udformet nogle sikkerhedsregler til HKK.
Materialeindkøb:
Højtryksrenser ca. 1000 kr.
Børnekajakker ca. 12.000 kr.
Brædder til kajakker max 1000 kr.
Middagstallerkner 24 stk. ?

Referat fra bestyrelsesmøde den 16. marts 2016.

Ad. 1 referatet godkendes
Vi skal have kommunens godkendelse til at anvende adresse på Ålykkevej, Flemming ringer
Vi skal have nem id, Stein spørger banken
Ad.2 Der er problemer søndag i svømmehallen. Vi må selv ”jage” folk af bassinerne. Henrik vil prøve at få en tid fra 16 – 18, som tidligere.
Ad. 3 Vi mangler betaling fra HF og Vildbjerg. Peter rykker dem
Stein mener at alle registreringer både til kommunen og til DKF er i orden.
Ad. 4 Keld vil være dirigent og revisor suppleant. Både Peter Nowac og Sten Schulz har takket nej.
Referent, Hanne
Vi har forsøgt at få nogle medlemmer til bestyrelsen, dette er ikke lykkedes. Stein fortsætter med at være den person som sender regninger ud og betaler dem, mens Flemming vil stå ham bi, så mangler vi en person til at tage sig af medlemsregistrering og sende dem til kommune/DKF.
Stein og Flemming laver i fællesskab årsregnskab for 2015 samt budget for 2016.
Henrik fortsætter som formand.
Vi skal have en suppleant mere samt en revisor og et bestyrelsesmedlem
Hanne har bestilt 60 stykker smørrebrød. Køber plastkrus
Flemming sætter på hjemmesiden og Henrik på facebook
Stein køber øl/vand og bestik til 12 personer mere
Vi mødes kl. 18
Ad. 5 Vi snakker lidt om forårsfesten og arbejdsdagen.
Foreslår grill aften med salatbord til middag om aftenen, praktisk at alle selv kan lave deres mad. Til skrub af mad skal vi vel have grill pølser med brød? Hanne søger tilbud på salatbar og Flemming på kød og pølser.
Henrik og Hanne har godkendt køb af 2 stativer til svømmehallen, samlet pris 16.000 kr. Flemming og Peter synes godt vi kunne have drøftet det med den øvrige bestyrelse, det burde vi også have gjort, vi beklager. For at indkøb over 3000 kr. som der står i vores vedtægter, bliver et fælles anliggende, skal vi herefter have et fast punkt på dagsorden, som hedder indkøb. Dette må vel også gælde for materiale udvalget?
HHJ

Referat fra bestyrelsesmøde 17. februar 2016.

Ad 1 Referat fra bestyrelsesmøde den 13. januar 2016 godkendes
To do listen revideres, se denne.
Ad 2 Der skal 1 -2 personer på virk.dk, der står kun Thøgers navn nu, Stein vil prøve at finde ud af det.
Henrik har været til møde i svømmehallen. Svømmeklubben har taget alt i brug som om det var deres det hele og de vil også gerne bestemme hele dagsordnen dernede, nu må vi se om de også tager sig af alt rengøring, så meget plads kræver mange hænder. Vi er nu ekstra glade for Ålykkevej.
Ad 3 De eneste som mangler at betale er HF og Vildbjerg, vi lader dem få en frist til 1. marts 2016.
Ad 4 Flemming vil gerne tilbage som suppleant og vil gerne være med som assisterende kasserer.
Stein vil gerne være bestyrelsesmedlem, men ikke kasserer.
Henrik vil også gerne være bestyrelsesmedlem, men ikke formand,
(Måske kunne Stein og Henrik så bare bytte? Nå, det var vist bare noget
Sekretæren lige kom i tanker om)
Ad 5 Jeg har sendt en mail til Lars og har tilbudt ham at Hammerum Efterskole kan leje svømmehallen med diverse udstyr, som han selv skal sørge for, den 19. april 2016, for 1000 kr. Vi skal så have publiceret, at der ikke er plads til vores medlemmer, men vi har Standerhejsning og møde med nøglebærere samme dato, så der kan ikke være mange tilbage, som skal i svømmehallen.
Vi mangler måske nogle spraydeck? Jeg talte 11 stk. i svømmehallen i går, og der er 3 eller 4 som skal til reparation ude i vores garage, så mon ikke det er nok? Vi kan lave ”mandtal” på vores grej når vi flytter i containererne til vores arbejdsdag den 16. april 2016.
Har forsøgt at få fat i Christina, som har en nøgle men ikke er medlem mere, også for at høre lidt til hendes helbred, men jeg kan ikke komme i kontakt med hende.
Har fået nøgle fra Klyver, 
Dato for næste bestyrelsesmøde er onsdag den 16. marts 2016 kl. 19-21.
HHJ

                Referat fra bestyrelsesmødet den 13. januar 2016.

Til stede var Henrik, Flemming, Stein, Preben og Hanne, Peter var fraværende.

Ad. 1.           Referatet fra den 9. december 2015 godkendes.

 

          Stein har slettet de personer som ikke har betalt kontingent i 2015, og medlemslisten er sendt til DKF samt til central forenings registret..

18.000 kr. fra Gustav Christensen for Kajak Event, ikke betalt

17.600 kr. fra HF og VUC for leje at kajakker, ikke betalt

3.700 kr. for krokodille kajakker DGI, betalt

7.000 kr. for leje af kajakker Herning Gymnasium, betalt

6.000 kr. Challenge Danmark, betalt

8.000 kr. fra kommuner, betalt

Stein mangler et EAN nummer for at få de sidste penge ind, Flemming vil hjælpe med lidt vejledning.

Så gik vi i gang med to do listen.

To do 1.      klubaftner venter vi med til ASRA er væk, Flemming ringer til dem for at høre hvornår de forventer at være ude.

To do 2.      Flemming har lavet en side vi kan skrive på inde i vores dropbox

To do 3.      Dato for vores generalforsamling er 31. marts 2016 kl. 19 på Ålykkevej.

Næste møde bliver kun til punkter angående generalforsamlingen. Vi skal have en ny formand, siger Henrik, vi vil dog stadig bearbejde ham til at fortsætte, du har gjort det super indtil nu. Flemming vil gerne gå ud af bestyrelsen og fortsætte som suppleant, måske kunne vi også lokke Stein til at gøre det samme, men så mangler vi stadig 2 bestyrelses medlemmer, hvoraf den ene er en formand og den anden en kasserer, 2 lidt tunge poster. Vi må forsøge at motivere nogle til at gå ind og tage ansvar. Hanne vil ringe/maile til Karsten Ostersen, Preben vil ringe til Paw, Henrik vil ringe til Sabrine Jensen for at høre hvornår vi kan få en tur til Skjern Å med hende som vejleder.

To do 4.      Datoen for vores forårs arbejdsdag bliver den 16. april 2016 kl. 8.30 starter vi med morgenkaffe. Kl. 13 er der frokost og kl. 17 slutter vi dagen af med en forårsfest. Henrik vil lave indbydelsen, Hanne sender besked ud om at alle skal tilmelde sig de forskellige måltider, HKK er vært ved morgenkaffe og frokost mens forårsfesten skal koste 100 kr. som Oktoberfesten

To do 5.      Hanne har mailet til Lars om han vil finde instruktør datoer til søen samt dato for EPP 2 kursus i samarbejde med Kurt. Lars har søgt om at få 1-2 tirsdage i svømmehallen med Hammerum Efterskole, jeg beder ham oplyse hvilken dato/datoer der kan være tale om, og hvor mange kajakker han skal bruge. Jeg har også skrevet til ham ang. fornyelse af instruktør 2 i DKF er noget han og Kurt selv sørger for, hvis de har udgifter i forbindelse med det må vi de sige til.

To do 6.      Nøglebærer møde den 19. april kl. 17.00, vi er vært ved lidt mad og derefter er der standerhejsning kl. 19.00

To do 9.      Peter fra Sunds vil tage kontakt til Volker ang. rullekursus, Henrik spørger ham.

Hold da op hvor vi nåede meget.

Dato for næste møde er 17. februar 2016 kl. 19-21.

HHJ             

 

Referat fra bestyrelsesmødet den 9. december 2015.
Til stede var Henrik, Flemming, Stein, Preben, Peter og Hanne.
Hanne har skrevet til Kenneth, for at høre om han stadig er med på holdet, men har ikke fået noget svar.
Ad. 1 Referatet fra den 4. november 2015 godkendes.
Ad. 2 Formanden orienterer om status fra svømmehallen.
Der er 8 af vores medlemmer samt 4 fra Sunds, som har tilmeldt sig til den 15. januar 2016.
Henrik indkalder til formøde den 6. januar kl. 19.00 på Ålykkevej. Henrik publicerer det via facebook og giver besked til Sunds. Vi får ca. 10 minutter, så der er ikke meget tid til at lave de helt store ting. Henrik og Preben tager med til mødet. Hanne køber en kage og sørger for kaffe/te. Der er øvedag lørdag den 9. januar 2016 kl. 10. Hele svømmehallen vil være åben i uge 7.
Vores nytårskur bliver som sædvanlig den 31. december kl. 14, hvor vi mødes ved søen. Henrik sætter det på facebook og Flemming på hjemmesiden. Kransekagen er bestilt og Wally og Stein sørger for at der er noget glüwein til at varme os på. Formanden vil forberede sin store tale.
Ad. 3 Der mangler at blive afregnet med Vildbjerg. De har været der 2 x 2 timer og har givet 1500 kr. pr gang. Stein afregner med Henriks datter, hun skal have 1600 kr.
Vi mangler også at få penge fra gymnasiet og fra HF.
Jeg har mailet med Lars ang. Hammerum efterskole. Han fik oplyst at de skulle betale 3000 kr. (besluttet på et bestyrelsesmøde i maj 2015) og han fik Steins mail adresse.
Så diskuterer vi lidt om prisen for at være medlem af DKF. Vi mener at betale 100 kr. pr. medlem, Hanne har sendt mail til DKF for at spørge om børn er gratis, og om hvornår man er barn. Så må vi se om vi ikke får svar inden næste møde.
Vi giver 30 kr. pr. medlem for at være medlem af DGI. Henrik tager kontakt til DGI og sørger for at Thøger bliver slettet som formand for klubben.
Vi skal have publiceret både på facebook og på hjemmesiden, at vores kontingent for 2016 skal indbetales inden den 1. marts 2016. Er kontingentet ikke betalt inden da, skal en evt. nøgle afleveres og depositum for denne afregnes og der skal betales nyt depositum for at generhverve nøglen samt nyt gebyr for igen at blive medlem i klubben. For at gøre det nemt for folk, kan vi da lige sætte vores kontonummer både på facebook som på hjemmesiden, når vi sætter meddelelsen i. Der vil kun være mulighed for at erhverve sig helt eller halvt medlemskab. Er man ny medlem før 1. august, er man fuld medlem, ellers er man halv medlem efter denne dato.
Ad. 4 Gemmer vi som et helt emne til vores første møde i det nye år.
Ad. 5 Peter og Henrik piller polobanen ned lørdag den 12. december (jeg siger god
fornøjelse)
Ad. 6 Næste møde er onsdag den 13. januar 2016.

Referat fra bestyrelsesmødet den 4. november 2015.

Til stede var Lars og Kurt samt Peter, Flemming, Hanne og Henrik, der var afbud fra Stein

1. Lars og Kurt vil gerne være med til at lave nogle begynderkurser for nybegyndere. Spørgsmålet er så, om vi skal fortsætte som hidtil med at vi har intro for nybegyndere den 1. torsdag i måneden, eller om vi skal have nogle begynderkurser som koster f. eks. 150,- kr. Vi er enige om, at vi vil følge DKK s retningslinier så de sejler uden spraydeck indtil de har taget EPP2, og der skal sejles med redningsvest og langs kanten samt sammen med en person som har lært makkerredning. Vi skal have taget stilling til om børn må padle i vandkanten under forældrenes ansvar, og vi skal have undersøgt hvornår børn kan tage EPP2. Vi blev enige om,at vi skal have færdig gjort reglerne inden vi tager et møde med nøgle vagterne i marts måned.

2. Kurt og Lars har introdage med nye medlemmer 13. marts 2016 samt 3. april 2016 i svømmehallen og kursusdag for øvede med EPP2 den 28. februar 2016.
Lars vil gerne have en dag med efterskolen, Henrik undersøger om vi kan få en hverdag, ellers må de have 6. marts eller 10. april 2016. Lars giver Preben besked hvis der skal bruges flere/andre kajakker, når datoen er fastlagt.
Vi må se om vi ikke kan få uddannet flere instruktør 1 medlemmer.

3. Vi fik ikke planlagt instruktørdage på søen samt EPP2 kursus for 2016, skrives på To Do listen.

4. Hvem tog kontakt til Volker sidste sæson? Skrives på To Do listen

5. Udgået idet Stein var syg, Flemming tager kontakt til Stein og beder ham om at lægge bevægelser i regnskabet i dropbox så det kan ses af Henrik, Flemming og jeg.

6. Henrik og Preben har været til møde i svømmehallen søndag den 8. november, vi forventer at få et referat på næste bestyrelsesmøde.

7. Skal svømmehallen tømmes inden den 30. november 2015? Svaret er nej.
Peter har fornemmet at der er dårlig stemning blandt medlemmer samt blandt gymnasium lærere, han vil tage kontakt til gymnasiet for at høre hvad det drejer sig om, og hvorfra de har deres oplysninger om at de er uønskede i svømmehallen, idet det ikke er fra bestyrelsen at det er besluttet. Apropos gymnasiet bliver det spændende at se om de får råd til at leje vores kajakker og udstyr nu hvor de skal skære ned på budgettet

8. Dato for næste møde er onsdag den 9. december 2015.
HHJ 10./11. 2015.

Referat fra bestyrelsesmødet den 22. september 2015.

Ad 1 Referat fra sidste møde godkendes.

Ad 2 Kvickly er billigst, Hanne bestiller rundstykker, håndmadder og schnitzler samt køber ost, smør og juice.

Henrik bestiller pølser og Hanne tager dem med hun har i fryseren og køber ketchup og tager remoulade og sennep med.
Matrialeudvalget sørger for at alt bliver fjernet fra containerne og at der bliver placeret nogle kajakker i svømmehallen.
Set i bakspejlet har vi følgende status:
Stor opbakning til vores arbejdsdag.
Vi fik de fleste kajakker spulet og renset, idet vi lånte vaskepladsen ude hos Drift/Herning kommune, Allan havde formidlet kontakten.
Ålykkevej blev støvsuget og vasket og kajakkerne blev stillet på plads. Stein vil sørge for at der bliver skaffet maling så vi kan få malet køkkenet/møderummet samt det store rum ved siden af, hvor vi skal have aktivitetsrum med romaskine og bordfodbold. I rummet til den anden side fik vi hængt redningsveste og spraydeck op. Der manglede plads til alt og jeg har købt 2 stativer mere og ringer til Pia og får flere bøjler.
Vi havde en rigtig hyggelig aften. Formanden holdt en formidabelig tale. Rundstykker og håndmadder var super, men schnitzlerne og sovsen var noget skod og de brasede kartofler en skændsel.
Næste møde:
Invitere Lars og Kurt (er sket, Kurt har takket ja, Lars har jeg ikke hørt fra endnu)
Vi skal spørge dem om deres planer for vintersæsonen. Kan vi få dem til at hjælpe os med at lave sikkerhedsregler?
Hvornår skal vi lave et EPP2 kursus?
Skal vi have nogen eksterne instruktører? Der er stemning for at vi igen laver rulle kursus med Folker.
Skal vi have købt nogle brugte kajakker til udlejning?
Skal vi lave nogen klubaftner hvor vi kan få lavet diverse ting og samles til lidt hygge når vi har lavet det vi planlagde?
Hvad skal der ellers ske i vinter sæsonen?
Hvornår skal vi have generalforsamling? Ny formand, hvem?
Forårets arbejdsdag sammen med generalforsamling?
Numre på kajakkerne. Spraye HKK på redningsvestene. Male på Ålykkevej. Reparere kajakker, var det ikke sådan noget man kunne gøre på klubaftnerne?
Det var vist det hele

Dagsorden til bestyrelsesmøde tirsdag den 25. august 2015 kl. 18.30 – 20.00.
1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet 30. juni 2015.
2. Der mangler numre på nogle kajakker. Det er et ønske at de er der, man kan ikke huske hvad kajakkerne hedder når de skal reserveres, men numrene er nemmere at huske.
3. Hvem ordner hvad til vores arbejdsdag/jubilæumsdag/oktoberfest?
4. Sikkerhedsregler!!!
5. evt

 

Referat fra bestyrelsesmødet tirsdag den 25. august 2015.
Til stede var Flemming, Henrik, Stein, Peter og Hanne.

Ad 1 Referatet fra bestyrelsesmødet den 30. juni 2015 godkendes.

Ad 2 Stein har listen over klubbens kajakker med numre. Matrialeudvalget vil sørge for at numrene bliver skrevet på. Henrik er tovholder. Vi vil også skrive HKK på vores veste. Alt sammen vil vi forhåbentlig få tid til på vores arbejdsdag den 3. oktober.

Ad 3 Flemming vil sørge for at publicere vores arbejdsdag/jubilæum/ oktoberfest på vores hjemmeside, Hanne sørger for at gøre det på facebook.

Ad 4 Vi må spørge Kurt og Lars om de vil hjælpe os med at lave klubbens sikkerhedsregler.

Ad 5 Peter har fået en forespørgsel fra en 8. klasse om de kan låne nogle kajakker onsdag den 2. september, Peter foreslår at de kan låne nogle polokajakker, idet alt er udlejet til HF og gymnasiet. Henrik vil høre sin datter ad om hun vil være behjælpelig med arrangementet. Ellers må de vente til onsdag den 7. september. Vi har også fået en forespørgsel fra FDF Tjørring om de kan låne kajakker mandag den 31. august, Hanne melder tilbage at alt er udlejet og at de må vente til senere hvis de vil det.
Henrik vil skrive en lille reprimande til vores medlemmer om, at de skal huske at skrive på vores hjemmeside når de låner kajakker og andet udstyr, det ”sejler” lidt, og det kan vi ikke have (dårlig vits)
Henrik ønsker at vi alle skal vide, at han ikke ønsker at stille op til formandsposten til vores generalforsamling til april 2016
Vi mangler udlejningskajakker, Stein og Henrik vil undersøge markedet, om der evt. er nogle brugte kajakker til salg
Næste bestyrelsesmøde vil være den 22. september 2015 kl. 18.30 – 20.00 på Ålykkevej.
Dagsorden: jubilæum/arbejdsdag/oktoberfest. Bliver der mere tid vil vi drøfte hvad der skal ske i vintersæsonen
HHJ

 

Dagsorden til bestyrelsesmøde i H.K.K. tirsdag den 30. juni 2015.
Kl. 19 – 21.30 på Ålykkevej.
1. godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde den 4. maj 2015
2. status indkøb/økonomi (Stein/Flemming)
3. sikkerhedsregler (Hanne/Stein + Thøger/Peter)
4. lokaler (Flemming)port, nøgler
5. nøgler til containerne
6. D.K.F. ny mailadresse, rabatkode, klubdata
7. dato for ny arbejdsdag
8. 10 års jubilæum ( 7.dec. 2015)
9. evt. får vi vist ikke tid til

Referat fra bestyrelsesmødet den 30. juni 2015.

Ad. 1 Referatet fra bestyrelsesmødet den 4. maj 2015 godkendes.

Ad 2. Der er indkøbt nye kajakker for 42.000,- kr. Vi har stadig 162.000, kr. men mangler at betale Flemming som har de 42.000,- til gode. Materialeudvalget har næsten ingen penge brugt, og vi har haft nogle udgifter på T-shirts som heller ikke er betalt endnu. Vi mangler stadig at få en kajak.

Ad. 3. Vi må med skam meddele at vi endnu ikke har fået revideret vores sikkerheds regler og vi mangler også at få revideret vores love og vedtægter.
Thøger har meddelt os at han ønsker at trække sig både som formand for Herning Kajak Klub og fra bestyrelsen. Eftersom der ikke står noget i vedtægterne om hvad man så gør, vælger en enig bestyrelse at udnævne vores 1. suppleant Henrik Rhode til bestyrelses medlem, samt som konstitueret formand. Henrik Rhode vil så blive opstillet til valg på lige fod med andre evt. formandskandidater til generalforsamlingen til foråret, det vil så blive for 1 år.

Ad 4. Vores port på Ålykkevej gik i stykker for 14 dage siden, så vi ikke har haft mulighed for at få vores kajak trailere ud. Den er nu blevet repareret. Den ser ganske anderledes ud end den gamle, men den er OK til vores brug. Kommunen har bekostet reparationen, vi siger tak. Hvis ikke alle ved det, så har vi fået lov til at beholde lokalerne på Ålykkevej til ubestemt tid. Det gør, at vi skal have malet og ryddet op og gjort rent derovre. Den tager vi senere.

Ad 5. Der er indkøbt 15 nye nøgler til containerne. Der er ikke længere styr på hvem der har nøgler og hvem der ikke har, så har du/i en nøgle må i gerne sende en mail til Flemming, han vil tage sig af nøglerne for eftertiden. Det vil også blive publiceret via facebook at Flemming gerne vil vide hvem der har nøgler. En nøgle vil fremover koste 300,- kr. i depositum. Beløbet betales tilbage når nøglen afleveres.
Der er købt ny cylinder samt nøgler til dørene på Ålykkevej. Det gamle låsesystem vil blive taget fra. Herefter er det kun os der kan komme ind. Socialistisk Arkiv flytter til Museumsgade og vi må også bruge deres lokaler indtil andre evt. vil tage dem i brug, men det regner vi ikke med at nogen vil. Bestyrelsen samt matrialeudvalget vil få nøgler til Ålykkevej, og kan så hentes hos en af dem.

Ad 6. Stein har fuldstændig tjek på alt vedrørende DKF. Han har måttet søge hjælp hos Marianne et par gange og hun har selvfølgelig gerne villet hjælpe.

Ad 7 og 8. Pludselig blev de 2 punkter til samme dato. Vi enedes om, at vi starter med arbejdsdag kl. 9 den 3. oktober2015. Der vil blive serveret kaffe og rundstykker til de fremmødte, og vil i så ikke godt melde jer til denne gang, så vi ikke mismodigt tror at vi kun bliver en 4-5 stykker og så tropper der godt 20 arbejdsglade folk op? Vi vil gerne at der er kaffe/te og rundstykker til alle. Hanne tager imod tilmeldinger.
Så giver vi en let frokost i form af Steins velstegte Frankfurtere, og så kan man tage hjem og blive soigneret lidt, for så holder vi oktoberfest/jubilæum med Schnitzler og hele balladen, som sidste år. Morgenmad og frokost giver klubben, men der skal som sidste år betales 100 kr. for middagen og øl/vand og vin skal man selv medbringe.

Ad 9. Henrik vil finde en dag hvor matrialeudvalget kan mødes så der kan blive ryddet op i containerne, så alle vores kajakker kan få en plads. Vi regner med at de giver lyd, hvis de skal have hjælp. Preben skal medbringe sin buskrydder så det kan blive farbart mellem containerne.
Peter har hørt fra HF. De vil gerne leje 10-12 kajakker med trailer og diverse udstyr fra 24./8 – 3./9. 2015. Flemming og Stein vil undersøge hvad prisen var sidste år og Peter vil spørge om gymnasiet også har besluttet en dato. Det var samme datoer de havde valgt sidste år, så det kneb med at have kajakker nok.
Peter vil for eftertiden være den der er kontaktperson til udlejningen.
Dato for næste bestyrelsmøde er tirsdag den 25. august 2015 kl. 18.30 – 20.00.
Til slut rigtig god sommerferie til alle
HHJ

          Dagsorden til bestyrelsesmøde i H.K.K. mandag den 4. maj 2015.

 1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde.
 2. Hvad skal vi have indkøbt, og skal vi have flertal i bestyrelsen til indkøb?
 3. Jysk energi, sponsorpenge
 4. Status på lokaler og containere
 5. Arbejdsfordeling
 6. Møde med kommunen
 7. Base Thorsminde
 8. Kalender med arrangementer
 9. Status 10 års jubilæum
 10. Krokodillekajak og DGI huset
 11. Turudvalg og evt. samarbejde med andre klubber

                        

 

Referat fra bestyrelsesmøde i H.K.K. den 4. maj 2015.

 

Ad 1.                   Referat fra sidste bestyrelsesmøde godkendes.

Ad 2.                   Flemming har indsamlet en liste over forskellige gode kajakker og Stein har også forslag til forskellige kajakker, og de vil finde ud af hvilke kajakker som skal indkøbes. Bestyrelsen enes om, at budgettet ikke må overstige 70.000,- DKK.

Ad 3.                   Stein og Hanne laver sikkerhedsregler for klubregi og Thøger laver retnings linjer for skole- og udlejningsregi. Vi er enige om, at de regler som D.K.F. har udarbejdet vil vi også overholde. Vi laver reglerne efter vores behov og kommer tilbage til bestyrelsen til godkendelse.

Ad 4.                   Formanden skal blot skrive under på en blanket, så vil der tilfalde klubben et årligt beløb, alt efter hvor mange medlemmer der er interesserede i at købe el. Forslaget forkastes, idet der er få penge og vi synes ikke det er vores opgave.

Ad 5.                   Gulvet i containeren er blevet brækket op. Vi nåede en hel masse på vores arbejdsdag, der var virkelig mange arbejdsomme medlemmer mødt op. Preben tager kontakt til tømreren så vi kan få lagt nyt gulv. Sten har kontaktet Gustav Christensen, og vi får gulvet lagt som en ”sponsoraftale”

Ad 6.                   Peter er nu kontaktperson til D.K.F. Han tager kontakt til Marianne og forespørger hende om procedure til ansøgning af diverse kursus beviser. Første opgave er at skaffe bevis til Preben og Stein  som har bestået deres instruktør 1 eksamen.

Ad 7.                   Vi skal til møde med kommunen onsdag den 13. maj kl. 10 – 11. De vil gerne vide hvorfor vi har behov for så meget plads. Vi har tid/plads i Svømmehallen, containere ved søen og på Ålykkevej.

Ad 8.                   Der har været stiftende generalforsamling i Havet og Fjordens Hus i Thorsminde. Thøger opfordrer klubbens medlemmer til at tage derop. Han er meget begejstret for området og mener sagtens at det på sigt vil være interessant for klubben at have et par robuste kajakker deroppe. Thøger vil arrangere en klub tur derop.

Ad 9.                   Hammerum Efterskole vil gerne låne ”grej” til kajakture på søen for nogle elever 6 – 8 gange på onsdage fra kl. 8.15 – 10.15. Vi enedes om at de måtte have det til favorabel pris og det må 3000,- DKK vel siges at være!

De vil gerne i svømmehallen på samme tidspunkt som os, men det mener vi ikke der er plads til på nuværende tidspunkt.

Ad 10.                Vi har søgt kommunen om et beløb til at fejre vores og søens 10 års jubilæum, men det er der ikke penge til. Vi har spejderhytten gratis og enes om, at så må prisen være 10 DKK/voksen og 50 DKK/barn. Vi skal have lavet et festudvalg og skal have publiceret datoen, som er den 26. september 2015.

Ad 11.                Krokodille kajakkerne i DGI huset er ødelagte. DGI giver os noget i erstatning. Flemming henter de ødelagte kajakker, Stein kan bruge plastikken til reparation af andre kajakker.

Ad 12.                Vi skal have nedsat et turudvalg. Vi har for få ture. Thøger vil spørge Sten og Martin og Kenneth vil også gerne være med. Rent praktisk kan materiale udvalget  sikkert også sagtens give en hånd med på lige fod med resten af bestyrelsen.

Ad 13.                Thøger mangler stadig 7 personer til at hjælpe på søen den 13. juni. Forsøger at reklamere lidt på Facebook.

Der indkaldes snart til møde i svømmehallen. Vi vil forsøge at få lidt mere tid i den nye svømmehal, en aftentid vil være perfekt.

Næste bestyrelsesmøde aftales til tirsdag den 30. juni på Ålykkevej kl. 19.00 – 21.30.

 

Referat af bestyrelsesmøde i Herning Kajakklub tirsdag den 13.jan 2015

Til stede: Thøger, Hanne, Sten, Peter, Flemming, Charlotte, Marianne og Stein fra Materieludvalg

Dagsorden og referat

Dagsordens punkterne blev taget i anden rækkefølge end i den udsendte dagsorden.

 1. Økonomi og budget for 2015

Sten viste 2014 regnskab frem. Der er fin økonomi for tiden. Budgetforslag blev også fremlagt og skal med på generalforsamlingen.

Medlemmerne opfordres til snart at få betalt kontingent for 2015, Marianne udsender Nyhedsbrev.

 1. Containere: Ekstra container ved Herningholm Å/Gødstrup.

Reparation af gulv i klubhuscontainer.

Samarbejde med andre klubber

Thøger fortalte om ny idé om at stille en container op ved det nye hospital i Gødstrup hvor vi kunne have 4 kajakker til at lægge, så man nemt kan ro sig en tur på åen, også om vinteren for der er læ på åen. Delte meninger om hvor god idéen er, men han spørger kommunen om lov.

Tøger foreslog også at vi samarbejder med Thorsminde hvor man vil laver nyt projekt Coastal center for at skabe mere aktivitet i byen og skaffe flere turister. Her skal være overnatningsmuligheder i bådehus, camping. Planer er skabt i samarbejde med Dansk forening for rosport. De lægger op til samarbejde med lokale klubber og vi ville kunne lægge nogen af vores kajakker her enten i bådehus eller container. Skal kunne bruges af klubmedlemmer. Spændende idé som Thøger også arbejder videre med.

Herefter også snak om andre muligheder: Flemming foreslår vi køber 4 kajakker til at lægge på den nye trailer, så den altid står klar.

Peter ønsker surf kajakker, eventuelt en enkelt først for at prøve det af.

Stein har lavet statistik over hvilke kajakker der er blevet brugt i løbet af sæsonen. Den kan bruges til at give fingerpeg om hvad vi skal købe fremover.

Han mener ikke surf udstyret opbevares ordentligt.

Gulvet i klubhuscontainer er i stykker. Udskiftes på arbejdsdag, hvis det er muligt.

 1. Conventus foreningsadministration program. Det kunne lette arbejdet for kasserer og medlemsadministration. Marianne havde undersøgt priser - Flemming mener systemet er forældet og flere mente det var for dyrt. Der findes andre muligheder.
 2. Hjemmesiden. CMSimple som den er lavet i, er ikke opdateret i 8 år og er derfor modtagelig for hackere. Flemming mener tiden er moden til et nyt system. Foreslår vi bruger WordPress – open source. Det er gratis at bruge. Her vil man også på sigt have mulighed for tilmelding og betaling, evt. med mobile pay og paypal. Flemming arbejder videre men det vil koste mindst 7000 kr. at komme i gang til dem der skal lave hjemmesiden. Det er ok.
 3. Planlægning af generalforsamling og andre kommende arrangementer.

Generalforsamling med standerhejsning afholdes søndag den 12. april kl. 14. Bestyrelsen mødes kl. 13.30.

Arbejdsdag aftalt til lørdag den 25. april kl. 9. Vi starter med kaffe og senere skal vi have pølser, så der også bliver hygge. Her skal der ryddes op og udskiftes gulv.

 1. Suppleant Hanne træder ind i bestyrelsen, da Charlotte melder sig ud.

Velkommen til Hanne som ”rigtigt” bestyrelsesmedlem. Stor tak til Charlotte for den tid hun har været med i klubarbejdet.

Sten og Marianne modtager ikke genvalg på generalforsamlingen, men det gør Peter heldigvis.

Thøger er også villig til at fortsætte som formand. Men vi skal have et par nye bestyrelsesmedlemmer – så alle skal opfordres til at være med.

 1. Eventuelt

Flemming laver ny åbneplan. Har åbnerne dage de ikke vil åbne, så send besked til Flemming.

Vi fortsætter klubaften på tirsdage og torsdage. Stein og Preben forventer at blive uddannede instruktører. De vil lave hold mandag for helt nye medlemmer og også gerne en masse + 60’ere.

Godt initiativ som forhåbentlig kan blive til noget.

Marianne undersøger muligheden for at få lavet Rullekursus i svømmehallen med DGI instruktør.

Referat af bestyrelsesmøde i Herning Kajakklub tirsdag den 21. okt 2014

 

Afbud: Thøger, Charlotte

Til stede: Hanne, Sten, Peter, Flemming, Marianne

Dagsorden og referat

 1. Nye medlemmer til bestyrelsen. Hvordan får vi fat i nye folk?

På næste generalforsamling er Sten og Marianne på valg. Sten ønsker ikke at fortsætte som kasserer. Marianne overvejer om hun modtager genvalg. Thøgers formandspost? – overvejes måske også. Charlotte ønsker at udtræde af bestyrelsen ved årsskiftet. Suppleant Hanne træder ind i stedet for Charlotte til den tid.

Vi skal have medlemmerne engageret noget mere i det arbejde, der skal gøres i klubben. Spred budskabet om, at vi har brug for nye bestyrelsesmedlemmer. Flemming foreslog et skema med årets opgaver listet op. Så kan alle medlemmer melde sig til et par opgaver i årets løb og ingen vil stå med det hele. Det kan være en god idé. I næste Nyhedsbrev opfordres til at melde sig til bestyrelsesarbejdet.

Marianne foreslog, at klubben bruger Conventus til medlemsregistrering, det ville lette arbejdet, sikkert også for kasseren. Marianne spørger firmaet bag Conventus om priser.

 1. Klargøring til vintersæson: kajakker flyttes til Herning svømmehal og polobanen tages ned. Hvornår?

Sten og Peter tager polobanen ned, aftaler selv tidspunkt.

Søndagen før mødet blev der flyttet 4 røde kajakker til svømmehallen. Der flyttes flere søndag den 26.okt. Thøger og Sten er på opgaven. Flemming slår det op på Facebook for at få flere med.

 1. Hvordan får vi gang i flere aktiviteter og ture?

Vi skal have et mere aktivt turudvalg igen. Sten vil gerne være med når han holder på kasserer posten. Ture på øveaftener kan også sættes i et skema, så man kommer andre steder hen.

Kommende aktivitet er Nytårskur den 31. december

Standerhejsning til foråret med grill og pølser og hygge. Klargøring af klubhus og oprydning.

 1. Økonomi

Økonomien er god siger kasseren. Gymnasie og HF skal snart have regning.

 1. Instruktion / kurser i vintersæson

Vores instruktører Kurt og Lars opfordres til at lave instruktion i løbet af vinteren i svømmehallen, gerne hver måned. Vi vil gerne have flere instruktører uddannet. Klubben vil støtte dem der ønsker at uddanne sig, og kan så forvente at få lidt til gengæld.

Rullekursus – er det en idé?

 1. Udstilling på Herning bibliotek.

Vi var blevet kontaktet af Herning bibliotek og forstået at vi kunne lave en udstilling der om vores klub. Det var åbenbart forkert opfattet, Flemming har haft kontakt til biblioteket. Det vi måtte var at stå der i et par timer for at hverve medlemmer og snakke med folk. Det tror vi ikke så meget på, så vi siger nej tak. Men Flemming forsøger at få vores brochurer lagt frem. Vi så ellers for os en flot udstilling med en kajak og vores banner med klubnavn.

 1. Eventuelt

Hanne forslår at veste og våddragter flyttes fra containere til Ålykkevej, hvor der er varme og tørt om vinteren. Flemming tager en snak med vicevært om der er varme på hele vinteren.

Vi skal have en arbejdsdag til foråret ved søen.

 

 1. Næste møde tirsdag den 13. januar kl. 19 på Ålykkevej.

Referat af bestyrelsesmøde i Herning Kajakklub onsdag den 20. aug 2014

Afbud fra Sten og Peter

Tilstede: Thøger, Flemming, Hanne, Charlotte, Marianne, Stein (sidstnævnte fra Materieludvalget)

Referent: Marianne

 

Dagsorden

 

 1. Udlejning af kajakker

Der vil være mange kajakker udlejet i den kommende tid til HF og Gymnasiet.

HF lejer i perioden 25. aug. – 9. sept. 10 kajakker med veste, pagajer og et par spray skirts samt den gamle trailer. Trailer pakkes af Stein og Thøger.

Gymnasiet lejer i perioden 1. – 11. sept. 10 kajakker, veste, pagajer samt et par spray skirts og den nye trailer. Trailer pakkes af EPP2 kursisterne når deres kursus slutter den 31. august.

Gymnasiet lejer også 24 kajakker med veste og pagajer til en å tur i tidsrummet den 24. september kl. 12 til den 25. september kl. 15.

Klubmedlemmer må klare sig med hvad der er tilbage, men vi håber det går.

 

 1. Svømmehal og DGI hus.

Thøger har deltaget i møder/workshops ang udvidelsen af svømmehallen.

Svømmehallen ventes at være klar til indvielse i oktober 2015.

Som det ser ud nu kan vi få ophængt 6 kajakker i den nuværende del af svømmehallen og får plads til polokajakker inden døre også. Der arbejdes på at lave en polobane i den nye del af svømmehallen.

Stein har været til møde også i svømmehallen ang bookning af tider og sikkerhed.

Svømmehallen planlægger førstehjælpskurser, hvor vi vil kunne få deltagere med.

Svømmehallen har også sendt os en plan for sikkerhed i hallen, den kopieres ind her efter referatet.

DGI huset: Krokodillesvømning omdøbes til FAMILIEsvømning. Vores tid er nu torsdag kl. 18-19, vores medlemmer skal sige ved indgangen at de kommer fra klubben, så har man gratis adgang.

 

 1. Tidspunkt for klubaftenen i september og oktober.

Fra 1. september starter vi tirsdag og torsdag kl. 18, da det bliver tidligt mørkt.

Vi fortsætter til og med uge 41 på søen.

Vi har adgang til Herning Svømmehal fra søndag den 28 september og sidste gang i vintersæsonen er den 3. maj 2015. Vi må gå i vandet kl. 15.45 og skal være oppe af vandet kl. 17.45 senest og ude af bygning allersenest kl. 18.

 

 1. Kommende arrangementer

Alle der har lyst at arrangere en tur er MEGET velkomne til at gøre det.

 

Fest i anledning oktoberfest/standerstrygning lørdag den 4. oktober.
Nærmere information kommer senere.
Der er 3 i festudvalget, nemlig Stein, Henrik og Hanne. De sørger for at de folk de får brug for hjælper til, og for mad og tilmelding og at få kradset penge ind. Det bliver ikke noget dyrt og flot, men med mad etc. i 100 kroners klassen og medbringning af egne drikkevarer, formålet må være at få en hyggelig og sjov afslutning på ude sæsonen 2014.

Der har ikke været for meget socialt samvær efter klubaftener i denne sæson, det må vi gøre bedre næste år.

 

 1. Økonomi og medlemmer

Sten har efter mødet oplyst at der p.t. er 120.000 kr i kassen når container er betalt. Han har ikke fået regning for "Eventyr traileren" endnu.

Der er kommet nye medlemmer i august så vi har nu 120 medlemmer (incl. gymnasielærerne).

 

 1. Arrangementer for andre på klubaftener

Der skal lyde en opfordring til at arrangementer for udefra kommende folk ikke lægges på klubaftener, da det kan begrænse vores egne medlemmers brug af kajakker. Så hvis det er muligt, så find en anden aften.

 

 1. Eventuelt

Flemming er ved at sælge en trækajak til Frankrig.

Thøger er blandt sine mange gøremål medlem af Friluftsrådet, som dækker flere kommuner: Herning, Ikast-Brande og Ringkøbing Skjern kommuner. De arbejder for at få oprettet en friluftsgård med grejbank ved Stadil Fjord.

Epp 2 kursus den 30.-31. august: der er 10 tilmeldte.

Stein opfordrede til at vi får flere medlemmer til at tage Instruktør 1 prøven. Så kan vi bedre tage i mod nye medlemmer og give dem den første instruktion. Det må vi arbejde for.

 

 1. Næste møde: onsdag den 7. oktober kl. 19.30 ved søen.

Charlotte har efter mødet meddelt at hun skal arbejde, så vi prøver at finde en anden dato.

Til skoler, daginstitutioner og klubber der benytter

Herning Svømmehal

Svømmehallen

Brændgårdvej 20

7400 Herning

Tlf.: 9628 2828

Lokal 9628 8689

 

svmjm@herning.dk

www.herning.dk

 

Kontaktperson:

Jette Lundø Michaelsen

Tlf.: 51321341

svmjm@herning.dk

 

Sendt den 8. juli 2014

Vedrørende brug af Herning Svømmehal - opsyn og sikkerhed

 

Sommeren er over os og efteråret stærkt på vej. Snart vil Herning svømmehals brugere igen fylde svømmehallen med aktivitet og det glæder vi os til.

 

Det er ikke uden fare at benytte vand som aktivitetssted, derfor må der ikke være tvivl om, hvad du som bruger kan forvente af opsyn og sikkerhed i Herning Svømmehal.

Vi vil gerne, at du som lejer, låner eller bruger af Herning svømmehal orienterer alle der underviser om indholdet i denne skrivelse.

 

Opsyn og ansvar

Herning Svømmehal har ikke opsyn med deltagere fra skoler-, klubber eller daginstitutioner der benytter svømmehallen. Det er således den enkelte brugers ansvar, at underviserne har det fornødne opsyn med holdet.

 

Sikkerhedsplan 2013
I Herning Svømmehals sikkerhedsplan 2013 kan underviserne holde sig orienteret om hvor genoplivnings-, førstehjælpsudstyr og alarmknapper befinder sig - se nederst i denne skrivelse og vedhæftede bilag.

Alarm trykknap
Der er en alarmknap i familiehallen lige inden for døren til venstre, og en i 25 meter hallen på betonsøjlen ved udgangen før bruserummene og en ved udendørsbassinet. Alarmknapperne bruges i tilfælde af, at underviseren har brug for akut hjælp.

Personalet tilkaldes ved at aktiverer alarmknappen.

Der er ikke telefoner i bassinhallerne.

 

Genoplivningskuffert
Svømmehallen har flere genoplivningskufferter med iltapparat til genoplivning, de er placeret ved livredderpult og i informationen.

 

 

Generel information

Der er opsat informationstavle i alle bassinrum med angivelse af placering af førstehjælpsudstyr, og information om hvordan underviseren får hjælp i tilfælde af en nødsituation opstår.

Ingen må bade alene i svømmehallen, og elever bør ikke være i bassinarealerne uden underviseren.

Hvis du er i tvivl om noget vedrørende sikkerhed, så er du altid velkommen til at henvende dig til svømmehallens personale eller undertegnede.

 

Herning Svømmehals sikkerhedsplan 2013 vises herunder og vedhæftes som bilag.

  

Med venlig hilsen

Jette Lundø Michaelsen,

Ass. halinspektør, Herning Svømmehal

Referat af bestyrelsesmøde i Herning Kajakklub  onsdag den 4. jun 2014

Tilstede: Flemming, Charlotte, Peter, Thøger, Marianne

Afbud: ny suppleant Hanne Højvang Jørgensen

Dagsorden

1.    Udlån af udstyr procedure og hvad og hvem kan låne. Kan et helt nyt medlem låne nogle kajakker og tage på tur?

Vi vedtog at for selv at låne kajak med skal man være nøglebærer, d.v.s. have EPP2 eller tilsvarende kursus.

Et medlem kan låne en kajak + en ekstra med. Hvis man vil låne flere kajakker med, må man skrive en mail til bestyrelsen og spørge om det kan lade sig gøre, evt. betales leje. Man skal være opmærksom på sikkerheden derfor denne regel, der er også slid på kajakkerne når de fragtes andre steder hen.

Man kan højst låne 9 kajakker med (stadig efter aftale med bestyrelsen) p.g.a. sikkerhedsregler.

 

2.    Valg af nye kajakker og udstyr, skal vi have en bredde i udvalget?

Målsætning for indkøb af kajakker og udstyr, så vi er enige om hvad vi vil, der rigtige mange meninger om hvad vi skal.

Skal man som medlem have mulighed for at prøve forskellige kajakker og udstyr?

Vi er enige om at vi skal have et bredt udvalg af udstyr. P.g.a. økonomi køber vi ikke noget nyt lige nu, der er købt flere nye i år.  Med den undtagelse, at hvis den gule Seabird sælges kan materieludvalg købe nyt for tilsvarende beløb. Der er budt 4000 kr. for den og det er ok at sælge den til denne pris.

 

3.    Status på lokaler Ålykkevej

Klatreklubben piller deres udstyr ned på Ålykkeej snart, bagefter kan vi få lov at bruge lokalet til trailer og opbevaring af enkelte kajakker. Måske er det tidsbegrænset, da kommunen ikke ved om bygningen skal bruges til andet. Derfor skal vi ikke male og sætte i stand som klublokale.

 

4.    Sejlmærker hvordan administrerer vi dem?

Vi har fået 10 mærker, som sættes på kajakkerne når vi sejler på storåen. Lars og Preben vil administrere dem. Opbevares hos de to. Kan bookes på kalenderen.

Kun nøglebærere kan låne mærker hvis de vil sejle alene?

 

Hvis der er en fælles klubtur må dem uden nøgle/kursus godt være med på åen.

Vi må snart lave en å tur.

 

5.    Status på adventuretrailer

Leveres om et par uger og placeres på Ålykkevej.

 

6.    Bookning af DGI hus næste sæson.

Skal bookes gennem Conventur, Henrik vil ikke længere, tak for den tid han har sørget for det. Flemming forsøger om han kan gøre det, ellers vil vi udlicitere det til aktive brugere af krokodillekajak.

 

7.    Opfølgning på generalforsamling.

Der er afholdt møde for alle åbnere med instruktion om, hvordan man skal passe vores udstyr og tage i mod nye medlemmer. Der var nogenlunde pæn tilslutning, desværre manglede der alligevel nogen.

 

8.    Nyt møde: onsdag den 20. august kl. 19 ved søen.

 

9.    EVT

Gymnasiet lejer kajakker først i september som de plejer.

Peter udtrykte ærgrelse over at have planlagt et polterabend polo arrangement og have planlagt sin weekend efter det, for så at få afbud i sidste øjeblik. Det er i orden hvis Peter fremover meddeler, at vi skal have et depositum. Det må han skrive i mail til ”lejerne”.

Peter kan tænke sig at lave åbent hus arrangementer med kajakpolo for at flere kan få lyst til at spille med.

Charlotte efterlyser ferieplaner så hun kan lave ny åbneplan.

Lars Bastrup er meget velkommen til at lave SUP instruktion – som der var snak om da vi købte vores SUP’ere.

Dato for EPP2 kurser efterspørges.

Referat af bestyrelsesmøde i Herning Kajakklub tirsdag den 1. apr 2014

Til stede var: Sten, Flemming, Charlotte, Peter, Kirsten J. , Marianne

Referent: Marianne

Dagsorden:

1.    Retningslinjer for nøglebærere – bl.a. oprydning og rengøring af udstyr efter brug.

Sikkerhed omkring nye medlemmer.

Charlottes forslag blev vedtaget med få tilføjelser. Udkastet er her:

Retningslinjer for åbnere

 • Være til rådighed for nye medlemmer
 • Tage med nye på vandet
 • Oplære andre i at gøre udstyret rent efter brug
 • Følge op på defekt udstyr/give besked til materiel udv
 • Sørge for at klubhuset ser ordentligt ud
 • Vejlede i ro teknik
 • Info om at kajakkerne bæres helt ned i vandet
 • Informere om klubbens tilbud og muligheder
 • Bære synlig vest/trøje, så det kan ses, hvem der åbner

Vi tilstræber at der er en instruktør den første tirsdag i hver måned. Og nye medlemmer eller interesserede får at vide, at de skal komme den første tirsdag i en måned for at blive medlemmer. Det er vigtigt at nye får noget instruktion til at komme i gang på. Kan instruktørerne ikke komme må andre erfarne klubmedlemmer tage over. Kommer der nye på andre dage kan nøglebærerne tage dem med ud, hvis de har overskud og tid til det.

Der skal være mere struktur på første tirsdag i hver måned. Læg vægt på sikkerhed og ordensregler.

Epp 2 kursus kræves for at få nøgle. Instruktørerne må komme med et udspil om, hvad de forventer som honorar for at lave instruktion og kurser.

Nøglebærere forventes at stå til rådighed så længe der er andre medlemmer i klubben. Man skal forvente at være der fra kl. 19 og hele aftenen.

Materieludvalg og bestyrelse laver en info aften for nøglebærerne om ordensregler og sikkerhed. Vi skal fortælle hvad vi forventer af nøglebærerne. Dato fastsættes på generalforsamlingen.

Flemming og Marianne sætter numre på de kajakker der mangler, så man nemt kan afgøre hvilke kajakker der trænger til service.

2.    Eventuelt

Peter har allerede haft forespørgsler på arrangementer men det kræver at polobanen sættes op først. Peter forsøger at få hjælp til det.

Referat af bestyrelsesmøde i Herning Kajakklub tirsdag den 25. feb. 2014

Afbud fra Charlotte

Tilstede: Thøger, Flemming, Sten, Peter, Marianne og Lars fra Materieludvalget

Dagsorden.

1.    Retningslinjer for nøglebærere

Punktet blev udsat til næste møde fordi Charlotte var fraværende. Hun har udarbejdet udkast til nye regler.

2.    Materiel og udstyr

Vores aktive Materieludvalg har efterset og repareret kajakker. Lars deltog i mødet og kunne fortælle at næsten alt er repareret. Udvalget laver en kæmpe indsats, så stor tak for det. Lars kunne fortælle at der (kun) er 9 gode kajakker (af dem vi kan ro i). Udvalget har ønske om, at vi køber 3 nye kajakker. Flemming tager med dem til Kolding for at se på kajakker snart. Det er ok med vores budget.

Vi forsøger at sælge noget af det udstyr vi ikke bruger.

Den nye trailer er under opbygning og bliver fed.

3.    Budget 2014

Sten har lavet regnskab for 2013 og budgettet for 2014 blev lagt. Fremlægges på generalforsamlingen.

Diskussion om vi skal fortsætte medlemskab af Dansk kano og kajakforbund. Det gør vi foreløbig og håber at kunne få uddannet nogle flere klubmedlemmer.

4.    Arbejdet omkring renovering af svømmehallen.

Peter kunne fortælle herfra, at der planlægges et Beach party ved Fuglsang sø til sommer. Sten indgår i dette arbejde fremover.

Der indsamles plastiklåg fra mælkekartoner. Kan afleveres hos Herning svømmeklub, der modtager 5 øre pr. stik fra firmaet Terracycle.

5.    Kommende arrangementer

Generalforsamling og standerhejsning den 28. april kl. 14

Marianne udsender indkaldelse til generalforsamling pr. mail.

6.    Evt.

Flemming arbejder videre med at rykke for Å mærker. Efter mødet fortæller Flemming at det nu ser ud til at lykkes.

Spjald svømmehal har henvendt sig for at låne udstyr og/eller polospillere til indvielse af deres renoverede svømmehal søndag den 2. marts.

Flemming har gang i at få lov at låne en hal på Ålykkevej til parkering af kajaktrailere og evt. nogle kajakker. Husk forsikring der til.

7.    Næste møde: tirsdag den 1. april kl. 19.30 ved søen.

Dagsorden:

Retningslinjer for nøglebærere – bl.a. oprydning og rengøring af udstyr efter brug

 

Sikkerhed omkring nye medlemmer.                                        Referent: Marianne

 

Referat af bestyrelsesmøde i Herning Kajakklub den tirsdag 26. nov 2013

Tilstede: Thøger, Sten, Charlotte, Flemming, Peter, Marianne

Referent: Marianne

Dagsorden

1.   

Medlemsmødet den 10. november 2013.

Der mødte 12 medlemmer op til mødet der blev holdt i svømmehallen. Bestyrelsen ville gerne høre medlemmernes mening om hvordan klubben skal arbejde, i  hvilken retning skal vi??

Der kom mange forskellige udsagn frem, her er lidt af dem nævnt:

Nye medlemmer savner instruktion, skal vi kræve EPP2 for at komme med på ture?

Stor opfordring til Kurt og Lars K. om at lave bl.a. redningsøvelser i svømmehallen.

Fælles standard for dem der låser op på klubaftener, vi mangler et opslag med ”brugsanvisning” og regler for brug af kajakker og udstyr.

Åbningstider på klubaftener blev diskuteret.

Fejl og mangler skal meldes til materieludvalget. Materieludvalget bliver dem der har styr på udstyrets holdbarhed og de kan være med til at bestemme indkøb af nyt,

Bookning – skal det styres af en person?

Festudvalg

Salg af ”gamle” kajakker, vi skal ikke have specialkajakker men noget der kan holde til at blive brugt. Senere kom der indlæg på Facebook også om klubbens kajakker og ønsker til det.

Pladsen i containerne.

Windsurfer udstyret og SUB – bliver det brugt? Det tager plads, skal sejl rulles sammen om vinteren?

Bestyrelsen skal indbyde en fra materieludvalget til møderne.

Dejligt hvis vi havde en stor trailer med alt udstyr på klar til at tage på tur.

Kan vi få gang i polohold? Der var ikke den store interesse. Skriv på Facebookgruppen hvis der skal spilles polo en søndag.

Turudvalget er Martin, Charlotte, Peter Nowack, Sten

Søndage i svømmehallen: Kom senest kl. 17 da personalet gerne vil låse døren, så der ikke kommer uvedkommende ind.

DGI huset: enkelte bruger krokodillekajakkerne, der er plads til flere.

Vi har en romaskine. Vi mangler et klublokale den kan stå i. Kender nogen et godt sted vi kan låne?

På bestyrelsesmødet snakkede vi om punkterne. Vi vil forsøge at følge op på det hele bl.a. med bedre instruktion til nye medlemmer og bedre information til nøglebærere. Når vi har købt surf udstyr synes vi også det stadig skal have plads i containerne.

2.   

Økonomi og medlemmer.

Økonomien er ok. Bilen er solgt.  Vi har igen i år over 100 medlemmer.

3.   

Retningslinjer for nøglebærere.

Charlotte arbejder på dem, men vi skal være ”skrappere” - bla.mere oprydning og rengøring af udstyr efter brug.

4.   

Logo

Flemming har kontakt til Herningsholm skolen med grafiske elever om de kan lave et logo til os. Der kommer forslag.

5.    DGI kurser:

Dgi vil lave flere kajakkurser og opfordrer os til at sende vores medlemmer af sted. Det må være op til medlemmerne selv om de vil deltage.

Falck vil sælge os skumslukkere og hjertestarter. Thøger har takket nej.

6.   

Kommende arrangementer:

Den 31. december er der som sædvanligt nytårskur ved søen kl. 14. Thøger holder talen.

Fest fredag den 31. januar. Festudvalget er Charlotte, Rikke og Sten.

Generalforsamling og standerhejsning søndag den 27. april kl. 14. Thøger meddelte at han ikke ønsker genvalg som formand.

DGI huset holder åbent hus den 7. februar. Thøger sender en tekst dertil.

7.   

Køb og salg af udstyr

Ingen nyindkøb lige nu. Eventuelt salg af noget af det vi ikke bruger.

8.   

Næste møde:

Den 25. februar kl. 19 hos Sten. Der skal laves budget for næste år.

9.   

Eventuelt

Conventus henvendelse om DGI hus (referenten må indrømme at hun ikke kan huske hvad det dækker over).

Sten opretter digital postkasse, som det nu kræves at alle foreninger opretter. 

  

Referat af bestyrelsesmøde i Herning Kajakklub tirsdag den. 1. okt 2013

 

Tilstede: Thøger, Charlotte, Sten, Flemming, Peter, Marianne

Referent: Marianne

1.    Opfølgning fra sidste møde

PR folderen er omsider færdig, den er flot. Vi fordeler dem rundt omkring i byen.

Regler for nøglebærere tages op igen inden forårssæsonen starter. Vi kan også vende dem på generalforsamlingen.

2.    Handleplan for brug af kajakker i svømmehal

Forskellige opbevaringsmuligheder blev diskuteret. Marianne sender vores svar til svømmehallen. Vi foreslår vi sætter et stativ i den lille atriumgård ved vest-enden af svømmehallen. Herpå lægger vi kajakker, der fastgøres så de ikke blæser væk. Har efterfølgende fået svar fra svømmehallen, at det er i orden. Kajakker vi tager ind i hallen skal være RENE inden de sættes i vandet. Så vi skal skylle dem hvis der er skidt på dem. Og efterfølgende gøre gulvet rent. Vi når ikke at flytte kajakkerne til første søndag i svømmehallen.

3.    Orientering om svømmehalsombygning

Henrik har deltaget i møde og har meldt fra til flere lodsedler, vi fik ikke solgt mange.

Thøger har sendt vores ønsker til kommunen og skal også sende dem til svømmeklubbens formand.

4.    Økonomi – køb og salg af udstyr

Ny stor trailer er købt, Flemming bestiller også kasse til den. Thøger forventes at sælge bilen snarest.

Sten sender regninger til gymnasiet og HF.

Vi havde lidt diskussion om hvad vi skal købe af nye kajakker og udstyr. Vi laver et klubmøde for alle medlemmer, hvor man kan give sin mening til kende. Det bliver søndag den 3. november kl. 14.30 i svømmehallen. MØD OP.

Materieludvalget: vi håber der er nogen der vil deltage i dette arbejde, måske skal de have lov at bestemme hvilke kajakker vi skal have.

Der er endnu ikke købt børnepagajer, de er ikke nemme at finde. Thøger forsøger. Peter Now. sættes på kø af trapez.

5.    Kommende arrangementer

Løvfaldstur til Silkeborgsøerne lørdag den 26. oktober

Nytårsfest i januar, festudvalg nedsættes på klubmødet.

Det vil være rigtig godt hvis vi får gang i flere kurser.

6.    Næste møde

Tirsdag den 26. november kl. 19 i containeren.

7.    Eventuelt

Peter prøver at få nye låse til polocontainer og surfcontainer, så vi kan bruge samme nøgle til alle.

Alternativt  flyttes nøglerne til de to containere. Dette for at gøre det mere besværligt at få fat i nøglerne.

 

Referat af bestyrelsesmøde i Herning Kajakklub tirsdag den 13. aug 2013

 

Tilstede: Thøger, Sten, Flemming, Charlotte, Peter, Marianne

Referent: Marianne

 

Vi startede mødet med en snak med Lars Kallesøe, der sammen med Kurt Østermark er nye medlemmer i klubben. De er begge instruktør uddannede og vil gerne lave instruktion og kurser i klubben fremover.

Det bliver annonceret på hjemmeside og facebook, når der sker noget.

Nye EPP2 kurser bliver nok først til foråret.

 

Dagsorden og referat

1.    Økonomi og nye medlemmer.

Økonomien ser fin ud p.t., der er kommet mange nye medlemmer i løbet af sommeren.

Man skal nu betale 100 kr. i depositum for at få nøgle.

2.    Instruktion til nøglebærere og modtagelse af nye medlemmer i klubben

Charlotte arbejder videre med et sæt ”regler” eller vejledning til nøglebærerne. Vi skal være meget opmærksomme på at tage godt imod nye medlemmer, som godt kan føle sig lidt fortabte i starten. Måske skal vi fra foråret modtage alle nye medlemmer med et minikursus, tages op igen senere.

3.    PR folder

Det er ikke lykkedes at finde billig trykning, og at købe printer selv og trykke kan vist ikke betale sig. Charlotte finder trykker ude i byen og får lavet 200 stk. Skal deles bredt ud.

4.     Kontingent

Vi ændrer kontingentsatser således at der kun bliver to forskellige satser i løbet af året. Det er for at gøre det mere enkelt og lettere overskueligt.

5.    Kalender

Alle der booker kajakker og andet udstyr på vores kalender skal skrive udførligt: hvem, hvad, hvor meget og hvor længe de låner udstyret. Det har knebet lidt indtil nu.

Medlemslisten kan også ses via vores hjemnmeside – log dig ind og kig under drev.

6.    Indkøb og salg

Flemming arbejder stadig på hvordan den nye trailer skal være. Vi har modtaget 10.000 kr. fra Nordea fonden i tilskud.

Flemming må gerne kigge efter gode brugte, solide kajakker. Evt. også prøve en Perception. Desuden sørger han for at få fat i børnepagajer, store veste, trapez, spraydecs.

Bilen sælges efter udlejning til gymnasiet i september.

7.    Kommende arrangementer

Tur lørdag den 17. august med Martin

Grøn uge, tirsdag den 27. august kl. 19-20 holdes åbent hus for alle interesserede, Herning Kommune arrangerer.

Grillfest den 23. august i klubben, Marianne sender nyhedsbrev igen så vi kan få tilmeldinger.

Lørdag den 31. august – halløj ved store bassin udendørs i Herning svømmehal, tilmelding til Marianne. Vi tager nogle polokajakker med.

Open water den 17. august er aflyst (Herning svømmeklub).

8.    Evt.

Alberte flytter til København for at studere. Det har været rigtig godt at hun har været hos os og lavet så mange kurser. Stor TAK til Alberte for hendes flotte indsats og held og lykke fremover.

Materieludvalget er desværre uden medlemmer. Lad os opfordre nogen til at melde sig og arbejde sammen på opgaverne.

Arbejdsdag planlægges til foråret.

Der er mange udlejninger til skoler, HF, gymnasier m.fl her i eftersommeren så alle kajakker bliver godt brugt. Vi håber der alligevel er kajakker til almindelige klubaftener.

Fra september starter vi kl. 18 fordi det bliver tidligere mørkt.

Krokodillekajak starter igen i DGI huset den 4. september.

Start i svømmehallen søndag den 6. oktober

 

 

Referat af bestyrelsesmøde i Herning Kajakklub tirsdag den 18. juni 2013

Tilstede: Sten, Flemming, Peter, Thøger, Charlotte, Marianne

Referent: Marianne

Dagsorden

1.     PR folder

Charlottes udkast er fint hvis diverse trykfejl rettes.  Flemming spørger på Facebook om nogen har adgang til billig trykning (billigere end 4 kr. pr stk.) hvis ikke køber vi farveprinter.

2.    Regler for nøglebærere og krav for at få nøgle.

Peter der er nye nøgleadministrator spurgte til regler. Vi henviser til regler om frigørelse på vores hjemmeside. Man skal være frigjort for at få nøgle. Vi genindfører depositum på 100 kr. for at få nøgle, for at være sikker på at vi får nøglerne retur, hvis folk melder sig ud af klubben. Depositum tilbagebetales ved nøgle returnering. Ekstra nøgler købes af Peter.

3.    Jan Kuno er efterhånden ene mand i materielvedligeholdelsesudvalget. Marianne spørger ham om han vil have flere med i udvalget. Kan evt. også annonceres på vores facebook side.

4.    Sport2go midtvejsevaluering

Projektet går ikke så godt, dalende tilslutning efterhånden som de unge har fået travlt med eksamenslæsning. Thøger tilmelder klubben til at deltage i efteråret igen, men kun for 6 uger, hvis han kan finde en instruktør til de uger han ikke selv kan. Betaling fra kommunen bliver mindre end forventet p.g.a. de færre timer klubben lægger i det. Der er solgt færre adgangskort end forventet  til Sport2go.

5.    Kajakklubbens bil – idé, økonomi, brug – bilens fremtid.

Behovet er mindsket med færre Sport2go dage, men den kan udlejes til gymnasiet i september. Men bedst at få den solgt hurtigst muligt, hvem giver et bud?

Sælges senest efter gymnasiets brug i september men gerne før.

6.    Samarbejde med kommunen – visioner

Kommunen beder klubben om at beklæde containerne med træ. Bestyrelsen mener det vil være meget uhensigtsmæssigt, da der har været brandstiftelse og hærværk andre steder på stranden. Som containerne er nu er de hærværkssikre. Kan vi plante efeu i stedet hvis de skal forskønnes? Flemming tager med Thøger til møde med kommunen. Men vi skal selvfølgelig være åbne for gode idéer.

7.    Ansvarsområder

Afklaret under punkt 6.

8.    Procedure for åbnere, evt. notater om aftenen og åbner uniform

For at gøre synligt hvem der har åbnet og hvem man kan henvende sig til som ny foreslog Flemming at vi giver åbnerne refleksveste på. Sten spørger forsikringsselskabet om de har nogen de vil give os eller køber selv ind.

Charlotte laver udkast til næste møde : en liste med punkter som åbnerne skal være opmærksomme på og sørge for.

9.    Kontingent over året

Flemming laver til næste møde udkast til nye kontingentsatser for 2014, hvor der skal være færre forskellige satser (blev bestemt på generalforsamlingen).

10. Status på Storåen mærker

Der var indsigelser fra forskellige foreninger, kommunen tager dialog med dem. Endelig afklaring afventer derfor stadig. Men dette lægger fast (sakset fra brev fra kommunen):

”De sidste år har I forespurgt adgangsretten til vandløbene.
De forskellige regulativer er derfor gennemgået og I kan frit sejle på Herningsholm å og Højris Å.
Det betyder at I uden tilladelser kan sejle fra Fuglsang sø til Nybro.
Resten af turen kræver et Gæstemærke som kan rekvireres fra Herning eller  Holstebros Turistbureau.”

11. Ansøgning vedr. trailer Nordea Fonden

Der er endnu ikke kommet svar.

12. T-shirts

Thøger præsenterede nye t shirts indkøbt til kajak-eventen i forbindelse med Hernings 100 års jubilæum. Da der ikke var mange deltagere er der rigeligt med t-shirts. Kan købes af medlemmer og nye nøglebærere får en gratis.

13. Næste møde

Tirsdag den tirsdag den 13. august kl. 20.

14. EVT

Det var en rigtig god klubtur til Sunds i sidste uge og til Bork weekenden før.

Fasterholt borgerforening har opfordret os til at lave en tur til sø ved Fasterholt. Kunne også være fint på klubaften.

Der bliver en tur til Mors i august (håber vi).

DGI lejer kajakker til en camp i sommer.

Logo tages op på næste møde.

 

Polobanen: Peter forsøger at finde en løsning på problemet med hvordan banen kan sættes op igen efter at isen har flyttet forankringerne. Spørger evt. dykkerklubben Perlen.

 

Referat af bestyrelsesmøde i Herning Kajakklub tirsdag den 30. apr 2013

Deltagere: hele bestyrelsen + suppleanter, Thøger, Charlotte, Sten, Peter Nielsen, Kirsten, Flemming, Marianne (referent).

Dagsorden

1.    Forslag til pr folder

Charlotte fremlagde forslag til folder men ønsker ændringsforslag til teksten. Snak om hjemmesiden, den bør revideres og så kan vi bruge tekst derfra til folderen.

Flemming, Charlotte, Marianne + eventuelt andre interesserede mødes tirsdag den 21. maj kl. 20 for at snakke hjemmeside.

Plakater skal hænges op rundt omkring i byen, Flemming ændrer i sidste års udgave og sender rundt.

2.    Dgi hus og andre aktiviteter

Thøger er indtrådt i foreningsgruppen i DGI huset.

Foreninger der bruger huset kan lave forskelligt pr i huset, vi ønsker ikke at deltage da det koster en hel del. Lørdag den 8. juni er der åbent hus, Thøger melder til.

Thøger har sagt ja til klubbens deltagelse i Sport2go – spontane idrætsaktiviteter for unge 13-25 år. Det kører i 12 uger i foråret og 12 uger igen i efteråret mandag og onsdag kl. 16-18. Klubben bliver betalt af kommunen for at deltage.

Svømmehallen er booket i maj måned også.

3.    Samarbejdskontrakt med Dansk kano og kajakforbund

Forbundet er interesseret i at vi får uddannet flere – både på EPP2 og til instruktører. Så vi skal forsøge at få flere kurser gennemført. Klubben kan selv stå for uddannelse af instruktør 1. Vi kan godt indpisker til at lede uddannelsen. Thøger arrangerer kursus for gymnasielærerne, betales af gymnasiet.

4.    Å sejladsen – noget nyt?

Høringsfasen er overstået. Flemming har ikke hørt noget særligt nyt endnu. Han melder ud så snart der er klar besked. Efterfølgende har Flemming nu fortalt at der var indsigelser mod at man skulle kunne sejle fra 1. juni. Sagen skal derfor i ny høringsfase og bliver således igen forsinket.

5.    Indkøb / økonomi

Flemming har stadig gang i ny trailer og har indhentet priser. Nordea fonden er ansøgt.

Thøger har købt 3 børnekajakker med tilhørende veste.

Han har også købt en brugt bil til klubben og begrundede behovet for bilen. Den øvrige bestyrelse var ikke informeret om købet på forhånd. Flere gav udtryk for bekymring for om det er en fornuftig beslutning.

6.    Kommende arrangementer

Lørdag den 11. maj - 24 hours kajakevent – p.g.a manglende tilmeldinger ændres det til 100 minutters åbent skur kl. 13-16 med løb / kajak/ vandlege for de friske.

Vi håber snart på en udmelding fra turudvalget.

Thøger mødes med forvaltningen for at aftale hvor de to nye containere kan placeres. Forvaltningen har fremsat ønske om at vi beklæder dem med træ.

7.     Evt

Peter Nielsen og Henrik deltager fortsat i møder ang. svømmehalsrenovering.

Vi har fået 20 nye redningsveste af Trygfonden, Thøger forsøger at få taget et foto af gymnasieeleverne når de tager vestene i brug. Sendes til pressen og Trygfonden.

Alle der åbner containere bedes sende en mail til Charlotte for at fortælle hvornår de holder ferie, ellers bliver man bare sat på sommerplanen vilkårligt.

Næste møde tirsdag den 18. juni kl. 20 i klubhus.

Vi længes efter sommer så vi kan holde grillfest igen.

 

Referat af bestyrelsesmøde i Herning Kajakklub tirsdag den 5. mar 2013  

 

Tilstede: Flemming, Martin, Sten, Charlotte, Marianne

Afbud: Thøger p.g.a sygdom

Referent: Marianne

Dagsorden.

1.       medlemmer / økonomi

Foreløbig (den 5. marts)  har 26 betalt kontingent (heraf flere familier) – der er nogenlunde som på tilsvarende tidspunkt sidste år.

Dem der ikke har betalt bliver rykket.

Økonomien ser ok ud. Sten laver regnskabet færdigt for 2012 og laver budgetforslag for 2013 (rundsendes først til bestyrelsen) og medbringer til generalforsamling.

Vi havde en snak om ønsker til budgettet, der blev fremsat ønske om en  cargotrailer. Den kan både rumme bagage, udstyr og kajakker. Måske kan man søge tilskud fra en fond. Flemming går videre med det.

Også en snak om kontingent og satser. Ændringsforslag tages med på generalforsamlingen.

 

2.       Sejlads på åen

Der er nu kommet et Forslag til regulativændring for sejlads på Storå.

Hvis det vedtages betyder det at vi kan få 10 mærker vi kan sætte på vores kajakker, når vi sejler på åen. Endelig ser det ud til at vores ønsker efterkommes. Flemming følger op på det. Der er høringsfrist indtil den 30. april. Vi laver det sådan at mærkerne bookes på vores kalender i lighed med vores udstyr.

 

3.       Generalforsamling

Vi fastholder datoen søndag den 7. april kl. 14. Her holder vi også standerhejsning og starter udesæsonen.

Martin sørger for øl og vand/ forplejning.

Der skal nedsættes nyt turudvalg  som også vil lave aktiviteter på træningsaftener, f.eks. småture eller andet. Vi vil gerne have aktive medlemmer i udvalget så mange kan være med til at arrangere.

 

 

4.        Skovplantning ved Fuglsang sø

Hvis nogen fra klubben vil lede et plantehold er de velkomne. Spørg Thøger og Jan Kuno.

Vi giver højst 2000 kr. til træer. (Efter mødet: Klubben har givet 2000 kr. til træer).

 

 

5.       Opfølgning på konsulentbesøg

Bestyrelsen har haft et møde med konsulent fra Dansk kano og kajakforbund. Vi fik en god orientering om forskellige emner og idéer til hvordan vi kommer videre. Vi laver en kontrakt med forbundet hvor vi forpligter os til forskellige aktiviteter mod til gengæld at få støtte og hjælp.

 

6.       Evt.

Orientering fra Thøger: Har deltaget i møde om nyt bassin og tilbygning i Herning svømmehal. Klubber der bruger svømmehallen forventes at finde 2. mill. til byggeriet.  Det forventes at vi hjælper  til med at finde de penge. Måske kan vi også søge fonde til vores udstyr som f.eks. polomål eller reoler til kajakker og lignende.

Thøger tager på årsmøde hos Dansk kano og kajakforbund, skal bl.a. høre om hvordan man får uddannet flere instruktører.

Vi får 4 nye kajakker og ergometer.

Han arbejder videre med en 24 timers kajakevent i Kr. Himmelfartsferien, mangler hjælpere.

Flemming foreslår vi laver en informationsfolder for at lave PR. Forsøger at finde nogen der vil hjælpe med det på generalforsamlingen  ( og Charlotte er med).

Ny åbneplan laves efter generalforsamlingen.

Alberte må gerne låne kajakker til institutionsbørn.

Referat af bestyrelsesmøde i Herning Kajakklub den tirsdag 4. dec 2012

 

Til stede: Thøger, Martin, Sten, Charlotte, Flemming, Marianne

Referent: Marianne

 

1.    Kurser

Thøger har aftalt med Alberte at hun laver en ny omgang EPP2 kursus og Instruktør EPP1 kursus i maj 2013.

Gymnasiet og HF efterspørger instruktørkursus, da der er sket stramninger angående skolers brug af kajakker. Klubben har også selv brug for flere instruktører.

Der afholdes EPP2 kursus for klubbens medlemmer og gymnasium/HF lærere den 4.-5. maj – 16 timer

Instruktør EPP1 kursus den 18.-19. maj – 16 timer med eksamen den 25. maj.

Kravene til kurserne udsendes til klubmedlemmer i løbet af vinteren, så de kan få at vide hvad der kræves.

 

2.    Optælling af medlemmer / støtte til kurser

Vi skal indberette i januar hvor mange klubmedlemmer under 25 år vi har for at få tilskud.

Ansøgning om tilskud til kurser søges hos idrætsrådet i Herning kommune.

 

3.    Forsikring

Sten har læst policen igennem fra Tryg.  Han har fået et tilbud fra et andet forsikringsselskab som er billigere og vi skifter derfor. Vores ejendele er nu forsikret for 300.000 kr.

 

4.    Regnskab med balance.

 

På sidste generalforsamling blev der efterspurgt en fremstilling af balance for at have et retvisende overblik over klubbens økonomi. Skal foreligge på næste generalforsamling. (Citat fra referat fra generalforsamlingen 2012).  Vi ejer en masse kajakker, men det er svært at fastsætte værdien. Vi har ingen gæld og ingen skylder os noget. Overskud fremgår af det almindelige regnskab. Kasserer Sten vil fremlægge disse overvejelser på generalforsamlingen. Vi mener ikke vi kan lave den ønskede balance.

 

5.    Fastsættelse af dato for generalforsamling 2013

Generalforsamling blev fastsat til den 7. april kl. 14 i klubhuset. Samme dag holder vi standerhejsning og starter den nye udendørssæson.

 

6.    Næste bestyrelsesmøde den 5. marts 2013 kl. 19.30 hos Charlotte.

 

7.    Kommende arrangementer + eventuelt

Nytårskur ved søen den 31. december kl. 13

Marianne udsender Nyhedsbrev.

Herning sportsfiskerforening har spurgt om de kan have en robåd til at lægge hos os. Det kræver at vi lejer en container mere. Thøger snakker med foreningen og kommunen om det kan lade sig gøre.

Thøger har søgt tilskud hos Herning kommune fra Aktivitetspuljen til arrangementer i forbindelse med Hernings 100 års købstadsjubilæum i 2012. Har fået bevilget et tilskud til projektet Herning 24 hours. En 24 timers kajakevent for hold (kajakstafet) finder sted den 10. maj kl. 16 til 11. maj kl. 16.

Firmahold og andre hold kan melde sig til, det gælder om at holdet ror så langt som muligt i løbet af de 24 timer.

Thøger er tovholder men søger hjælpere. Martin foreslår samarbejde med Tjørring idrætsforening.

 

Martin ønsker sig nye pontoner ved søen.

 

Thøger foreslår vi giver børnemedlemmer under 12 år en t- shirt (klub trøje) – det går han videre med.(Efterfølgende har der været julearrangement i svømmehallens børnebassin den 16. dec. hvor en julemand kom og delte t-shirts ud til de fremmødte børn. Det var vældig populært.)

 

Marianne har fået ny email adresse: marianne@merrildvej11.dk

Referat af bestyrelsesmøde i Herning Kajakklub onsdag den 22. aug 2012

Til stede: Charlotte, Flemming, Thøger, Martin, Sten Sch. Marianne
Referent: Marianne

Dagsorden
1. Økonomi og medlemmer
Der er kommet flere nye medlemmer i sommer. Stor tilslutning ved klubaftener.
Økonomi er ok, p.t. 66.000 kr. på vores konto.
Husk at vi skal søge tilskud hos Idrætsrådet når vi har haft nogen på kursus.

2. Åbning september/ oktober
Charlotte laver en ny plan for hvem der skal åbne og sender den rundt.
Vi starter kl. 18. Dem der låser op skal være parate til at hjælpe nye medlemmer hvor der er behov for det.
Første søndag i svømmehallen bliver den 30. september. Vi regnede ellers på mødet at det skulle være den 7. oktober. Forud for tiden i svømmehallen mødes vi til arbejdsdag kl. 13 i containerne. Kajakker flyttes til svømmehallen.Men man kan komme ved søen indtil efterårsferien.

3. Forsikring
Der er tegnet en forsikring der dækker brand/tyveri og vandskade (!) samt arbejdsskader. Koster ca. 8000 kr pr. år. Sten Sch. læser policen igennem og vurderer om alt er nødvendigt. Tager det med igen på næste møde.

4. Trygfonden – donation af veste
Trygfonden har bevilget os 20 veste. Tak for det. Diskussion om det skal være redningsveste eller svømmeveste. Det bliver redningsveste af hensyn til udlejning til skoler/gymnasium.
Gymnasieelever og Thøger skal sørge for pressedækning når vi får vestene leveret.

5. Kommende ture og arrangementer
Fåborgtur lørdag den 25. august. Vi blev 13 deltagere og havde alle tiders tur med masser af blæst og bølger og hyggeligt samvær.
Mange kajakker er udlejet i september bl.a. til gymnasiet.
DGI huset åbner snart for vores medlemmer igen: Krokodillekajak onsdage kl. 17-18
Bevægelsessalen torsdage kl. 20-21. Er der nogen der er friske og arrangerer noget der som vil få flere til at komme?
Herning svømmehal søndage kl. 16-18 – første gang 30. september.

6. Ny møde dato : ? – aftales pr. mail

7. Evt.
Marianne forsøger at finde ud af Mailchimp program med hjælp af Flemming. Det kan bruges til at sende nyhedsbreve ud på en nemmere måde.
Vi mangler våddragter i str. L og XL. Hold øje med gode tilbud.
Fra næste år må vi sejle på hele Storåen,
Diskussion af om medlemmerne må låne så mange kajakker som man vil. Emnet tages op på næste generalforsamling.
Dagbogen sættes op igen i klubhuset så man kan skrive på hvad der sker de enkelte træningsaftener.
Dem der åbner skal gøre lidt mere ud af at hjælpe de nye i gang.
Skal vi have en klubfest i november? JA – vi må finde en dato og sted.
Arbejdsudvalgene: her tænkes på materieludvalg og entreprenørudvalg – har de mon noget i gang snart.

Referat af bestyrelsesmøde i Herning Kajakklub onsdag den 13. jun 2012

Tilstede: Thøger, Sten Sch., Martin, Charlotte, Marianne, Flemming
Referat: Marianne

Dagsorden og referat
1. Materiel/opgaver
Flemming har lavet en liste over ting der trænger til at blive repareret.
De kommer her:
• Ror knækket blå nr 19
• Ophæng af polokajakker på væggen.
• Fodstøtter 2 gule
• Rød artic hul i køl
• Pagajstativ i containerne
• Ror afmonteres på rød/hvide struer
• Mastefod defekt på Aquaglider
Marianne beder materieludvalg og entreprenørudvalg se om de kan udføre opgaverne og evt. indkalde til en arbejdsdag. En arbejdsdag bør vi ha’ under alle omstændigheder, da der altid er noget der trænger til at blive ryddet op i.
2. Å mærker
Flemming har igen været i gang med sejlmærker. Vi kommer med i sejlregulativ til næste år. Sejlregulativet laves af 4 kommuner. Storå skulle være sejlbar for os fra næste år. Han har snakket med klubber i nabokommuner og fået oplyst at Holstebroklubberne sejler uden mærker på deres åstrækning, Skjern kajakklub må sejle på en lille strækning af Skjern Å. Flemming følger op på sagen løbende.
3. Nøgleplan
Charlotte udarbejder nøgleplan for juli og august. Spørger folk hvornår de kan åbne i ferietiden. Flemming foreslår vi bruger programmet Mailchimp til at udsende nyhedsbrev, hvor man så kan sende alle meddelelser ud. D.v.s alle der har koden kan sende et nyhedsbrev ud. Marianne prøver at finde ud af hvordan det virker.

4. Nyanskaffelser.
Det blev besluttet at købe 4 nye røde kajakker, 5-7 spraydecs, 4 pagajer, de luger der mangler. Martin og Peter Nielsen laver nye polomål og har fundet en smart løsning der kun koster ca. 1000 kr.
Der var forslag om køb af stand up paddling udstyr, det blev forkastet. Men vi køber brugt sit-on-top kajak og en fejebakke. Sidstnævnte blev vedtaget uden diskussion.

5. Kommende arrangementer og ture
Tur til Fåborg lørdag den 25. august v. Martin og Charlotte (Husk at booke kajakkerne i kalenderen)
Blåt flag arrangement torsdag den 12. august.

6. Mere focus på de unge
Polo kan være en aktivitet der kan tiltrække flere unge men det kræver en fast instruktør / træner og det har vi ikke p.t. Men vi bør arbejde på det.
Det er nemmere at tiltrække småbørnsfamilierne. Gymnasiets elevråd vil gerne sætte flere aktiviteter i gang i fritiden, vi støtter op hvis de vil bruge kajakker.

7- Næste møde
Onsdag den 22. august kl. 19.20

8. Evt.
EPP2 kurset kører stadig, afsluttes i løbet af efteråret. Der har været fin tilslutning.
Forsikringstilbud skulle være på vej.
Husk at skrive på kalenderen hvor mange der er til klubaftener.
Husk at hænge et billede op af dig selv på opslagstavlen – så vi kan se hvem der er hvem.
Efter mødet: Trygfonden har bevilget os 20 stk. nye redningsveste.

Referat af bestyrelsesmøde i Herning Kajakklub mandag den 16. apr 2012

 

Tilstede: Thøger, Sten Sch., Martin, Charlotte, Marianne, Flemming

Referat: Marianne

 

Dagsorden og referat

 1. Å sejlads

Flemming har arbejdet på sagen. Herning kommune skal arbejde med sejladsregulativet og vil tage os med ind i overvejelserne. Men det bliver først i næste sæson.

Skjern Å – her overvejes det også at tage sejladsbestemmelserne op til revision. Flemming kontakter Skjern kajakklub for at høre hvilke rettigheder den har.

Skjern kajakklub indbyder os til kajakforedrag den 24. maj.

 

 1. Nøgleplan

Charlotte udarbejder nøgleplan med hjælp fra Martin.

Vi bestemte at den 1. tirsdag i hver måned skal der være introduktion for nye interesserede potentielle medlemmer. Derfor sættes der 3 mand på som vagter/ instruktører.

Vi skal være bedre til at tage imod de nye og sørge for god instruktion og følge op på dem.

Martin laver en pressemeddelelse til første tirsdag i juni som er Grundlovsdag.

Flemming laver opslag og sender rundt til bestyrelsen, som sørger for ophængning.

Medlemmerne opfordres igen til at hænge fotos op så vi ved hvem der er hvem.

Martin laver en planche til ophængning hvor vi kan føre en slags dagbog.

Peter Nowack opfordres til at stå for klubmesterskaber.

 

 1. Bookning af lokaler

Henrik spørges om han igen vil være venlig at booke svømmehal og DGI hus til krokodille kajak. Det blev bestemt at forsøge også at få salen i DGI hus til familieidræt i vinterhalvåret en aften pr. uge. Gerne torsdag kl. 20-21.

Svømmehallen bookes igen søndage men ikke yderligere dage.

 

 1. Kommende arrangementer og ture

Standerhejsning kl. 15 søndag den 29. april. Martin køber øl/vand/kaffe. Medlemmer opfordres til at tage en kage med.

Flemming-Martin-Sten henter kajakker i svømmehallen – mødes kl. 14.

Planlagte ture skal sættes på hjemmesiden. Alle er velkomne til at tage initiativer og lave ture – husk at booke kajakker og traileren.

Martin-Charlotte laver august tur.

Vi har fået en ny kajak gennem FIFS – foreningen idræt sundhed. husk at booke kajakker og traileren.

Martin-Charlotte laver august tur.

 

 1. Evt.

Vi holder øje med brugt surfudstyr.

Næste møde onsdag den 13. juni kl. 19.30 i klubhus containeren.

Referat af bestyrelsesmøde i Herning Kajakklub mandag den 12. mar 2012

Tilstede: Sten Sch, Martin, Flemming, Thøger, Marianne

Afbud fra: Steen Sø,

 

Dagsorden

 1. Rundvisning i Stens nye hus.

Fantastisk hus – det kan nemt godkendes.

 

 1. Kort info om ferie for alle messe

Flemming fortalte om messen der har været super god.

Vi var blevet kontaktet af Telemarkspadler om vi kunne hjælpe med kajakker og instruktører. En lille flok af klubbens medlemmer stillede op og viste rul m.m. samt deltog i tovtrækning. Vandt gavekort til ophold på Telemark Kanalcamping.

Fint at have fået kontakter i Norge.

 

 1. Status på sejlmærker.

Flemming har gjort alt hvad han kunne men ikke opnået noget endnu. Han fortsætter ufortrødent arbejdet og håber på snarligt resultat. Vi har blot fået at vide at vi frit kan sejle på Herningholm Å og Højris Å samt fra Fuglsang sø til Nybro, men det vidste vi i forvejen.

Arial

 

 1. Planlægning af generalforsamling

Regnskabet er godkendt. Budget for 2012 blev udarbejdet.

På valg er Thøger og Steen Sø. Sidstnævnte ønsker ikke genvalg. Vi skal forsøge at få yngre friske kræfter ind i bestyrelsen.

Martin sørger for øl og vand.

Ved generalforsamlingen skal vi opfordre til at alle der har lyst at arrangere ture møder op så vi kan få årets ture planlagt.

Marianne udsender reminder pr. mail om tid og sted for generalforsamlingen.

 

 1. Er vi klar til events på søen

   Flemming foreslog at vi fortæller om vores nye regler og priser for aktiviteter som polterabends på generalforsamlingen så klubbens medlemmer er orienterede. God idé.

  Dags dato blok anskaffes til betalingen.

  Blåt flag arrangement ved søen finder sted den 12. juli kl. 18.30 -20. Åbent for alle.

  Tjørring idrætsforening laver en omgang: Kom i gang med forskellige aktiviteter, bl.a. kajak.

   Vi har fået 11 nye polokajakker ved hjælp af sponsoraftale.

   Martin undersøger priser på nye flydemål.

 

 1. Forsikring – hvor langt er vi nået?

Ikke nået længere.

 

 1. Kommunale sommerferieaktiviteter

Vi er blevet opfordret til at lave aktiviteter for kommunens skolebørn, de skal foregå i skoleferien. Det synes vi ikke er praktisk muligt.

 

 1. Evt.

Der har været høj deltagelse på Albertes kursusdage. Nu er der indført tilmelding for at alle kan få størst muligt udbytte.

Flaghejsning ved søen søndag den 29. april kl. 14

Vi har svømmehallen indtil 1. maj, så det er samtidig sidste søndag i svømmehallen.

Referat af bestyrelsesmøde i Herning Kajakklub mandag den 9. jan 2012

 

Tilstede: Sten Sch, Steen Sø, Thøger, Flemming M., Marianne

Afbud fra Martin.

 

Referent: Marianne

 

Dagsorden og referat

 

 1. Økonomi/ medlemmer

Vi har samme kontingent satser i 2012 som i 2011. Mail sendes rundt at medlemmer skal betale kontingent senest 1. februar.

Kassereren mener det vil være fornuftigt at hæve kontingent til næste år - altså 2013 til 800 kr. pr voksen og 1550 for familier.

Vi endte 2011 med at have ca. 105 medlemmer – håber selvfølgelig at de fleste fortsætter.

Flemming har købt brugt kajak til klubben i 2011 og fundet en mere, som vi gav lov til at købe. Vi satser på små suppleringer i kajakindkøb i 2012.

 1. Fastsættelse af dato for generalforsamling.

Det bliver søndag den 25. marts kl. 14.

Thøger sørger for lån af lokaler.

På valg er Thøger og Steen Sø. Steen ønsker ikke genvalg.

 1. Regler vedr. arrangementer som polterabends og lignende.

Marianne havde lavet et udkast der blev godkendt med nogle ændringer.

Reglerne lægges på hjemmesiden og anvendes i forbindelse med aktiviteter for gæster i klubben.

 1. Medlemsundersøgelsen.

Der er 17 medlemmer der har besvaret spørgeskemaet på hjemmesiden.

Der er både ja’er og nej’er til spørgsmålene. Bestyrelsen vil gerne opfordre til at endnu flere besvarer. Opfordring sendes igen i mail sammen med påmindelsen om kontingentbetaling.

 1. Tilbud fra Tryg forsikring.

Forsikringsmanden har været sygemeldt, derfor har vi intet tilbud modtaget endnu. Det skulle komme snart, har han lovet.

 1. Status på sejlmærker til åen

Flemming vil følge op på sagen for det er vigtigt at få de mærker. Kommunen har  tilsyneladende ikke holdt de møder, hvor det skulle drøftes.

 1. Medbring billede til skuret af familien med navne.

Alle medlemmer opfordres til at hænge billede op i vores klubhus container, så vi bedre kan lære hinanden at kende med navne.

 1. Evt.

Nogle medlemmer ønsker at kunne komme ved søen om søndagen i sommerhalvåret.

Lad os lave nogle aktivitetssøndage med åbent hus, det skal annonceres.

Steen Sø. går gerne ind i Materieludvalget.

Trygfonden søges om tilskud til nye veste (Marianne).

Næste bestyrelsesmøde holdes den 12. marts kl. 19.30 hos Sten Sch.

Dagsorden skal bl.a. indeholde budgetbehandling og øvrig forberedelse til generalforsamlingen. Turudvalget bør også begynde at snakke sammen.

Referat af bestyrelsesmøde i Herning Kajakklub mandag den 10. okt 2011

 

Tilstede: Flemming, Martin, Thøger, Sten Sch., Marianne og en del af mødet: Alberte

Afbud: Steen Sø.

 

Dagsorden.

 1.  Alberte kom med forskellige forslag.

Pagajer skal kunne opbevares stående for at de ikke skal blive ødelagt. Vi beder et ungt tidl. klubmedlem om at lave en form for stativ der kan stå i inde i containeren.

Hylder, hvorpå kajakkerne ligger, skal forbedres med en form for polstring mellem rullerne og på bagvæggen.. Det vil vi ordne på en arbejdsdag til foråret i containeren med de dyrere kajakker.

Kajakker bør vaskes af efter brug inden man sætter dem på plads. Vi har ingen vandtilslutning. Vi sætter et par bukke op i strandkanten, indkøber to spande. Folk må vaske kajakken af i søvand.

Der skal laves et opslag med oversigt over hvor udstyret har sin plads, så man ikke er i tvivl om hvor grejet skal placeres.

 • nske om oppustelige paddle flows, Flemming tager nogle med i svømmehallen så vi kan prøve dem af.

Den øvrige snak er refereret under de punkter det vedrører.

 

 1. Økonomi og medlemmer

 - herunder svømmehalstider.

Det ser ok ud med 68.000 kr. på kontoen. Vi har nu 117 medlemmer.

Flemming køber en Prijon Marlin – let brugt, kajak. Den har et godt sæde.

Det er i orden at Sunds kajak stadig bruger svømmehallen sammen med os om søndagen. Dog forbeholder vi os ret til at ændre aftalen hvis det viser sig at alle 117 medlemmer møder op hver søndag, eller hvis vi i øvrigt synes vi bliver for mange.ndag, eller hvis vi i

Sunds kajak skal betale en del af udgiften. Marianne meddeler beslutningen til formanden i Sunds.

 

 1. Epp2 kurser

Steen Sø. skulle checke muligheder hos DGI/DKF.

DGI vil gerne stille instruktør men deres kurser er ikke EPP kurser.

I første omgang skal Alberte forberede EPP2 kursus for klubmedlemmerne.

Start f.eks. med et par gange i svømmehallen med forberedende øvelser – datoerne meldes ud for hele sæsonen. Alberte sender mail til Marianne, så snart hun har fastsat datoerne, så de kan rundsendes. Til forår/ sommer kan vi afslutte kurset på søen.

I løbet af foråret skal Alberte selv på EPP3 kursus. Klubben betaler hendes kursus og prøve mod at hun afvikler kursus for klubbens medlemmer.

 

 1. Medlemsundersøgelse med spørgeskema

Flemming finpudser spørgeskemaet, så vi kan få det sendt ud. God idé at høre medlemmernes meninger og holdninger.

 

5- Optælling af materiel

Selve optællingen er foretaget. Det er vanskeligt at værdiansætte men Thøger vurderer at vi har værdier for ca. 350.000 kr. Bestyrelsen agter ikke at gøre mere ved det lige nu.rdier for ca. 350.000 kr. Bestyrelsen agter ikke at g

 

 1. Forsikringsforhold.

Tilbud fra Tryg er stadig ikke modtaget.

Marianne laver udkastet til regler vedrørende arrangementer som polterabends mere færdigt til næste møde.

 

 1. Kommende arrangementer

Martin har en aftale med dykkerklubben om at vi kan prøve dykning i svømmehallen mod at de til gengæld får kajaktur til sommer.

Thøger undersøger muligheden for at flere end krokodillekajakdeltagerne kan benytte dgi huset til familieidræt.

 

 1. Evt.

Vi skal finde en materielmand mere der kan arbejde sammen med Jan K.

Flemming mener vi kan pille ror af nogle struer kajakker. Arbejdsdag til foråret.

Steen Sø. er udnævnt til chefarrangør på julefrokost.

Og vi skal vel have nytårskur som vi plejer nytårsaftensdag.

Alle medlemmer skal sætte et foto op på klubvæggen, så vi kan kende hinanden.

Næste mste møde mandag den 21. november kl.19.30 i klubhuset.

Aflyses hvis der er mindre end 3 punkter.

Referat af bestyrelsesmøde i Herning Kajakklub onsdag den 24. aug 2011 

 

Tilstede: Thøger, Sten Sch., Steen Sø., Martin, Flemming, Marianne

Referent: Marianne

 

 1. Klubhus – hvordan er udviklingen her?

Der har ikke været meget aktivitet i udvalget. Thøger holder kontakt med Dansk kano og kajakforbund. Her har man haft kontakt til borgmestersekretariatet i Herning kommune. Der har ikke været nogen henvendelser til vores klub fra kommunen i forbindelse med planerne om nyt kajakstadion. Vi mener der stadig vil være brug for aktiviteter ved Fuglsang sø selv om det nye stadion/ sø bliver etableret.

 

 1. Instruktørkurser til flere medlemmer.

I løbet af vinteren skal vi have planlagt kurser gerne EPP2 til alle interesserede. Steen Sø. arbejder på sagen, undersøger mulighederne hos DGI/DKF og bedes komme med et konkret udspil på næste møde.

Fint hvis Alberte kan kvalificere sig yderligere i foråret.

 

 1. Forsikringsforhold. Opfølgning fra sidste møde.

Thøger har haft en forsikringsmand fra Tryg på besøg i klubben, afventer et tilbud herfra.

Martin har checket diverse regler. Der er ingen klare regler om hvad der kræves af klubben i modsætning til hvis en skole lader deres elever sejle kajak. Ved arrangementer, hvor vi udlejer kajakkerne, er vi forpligtet til at udstyret er i orden. Veste skal være godkendte men der findes i praksis ingen typegodkendte kajakker på markedet.

Vi indfører at folk skal skrive under på at de sejler kajak på eget ansvar ved f.eks. polterabend og lignende arrangementer (Marianne laver udkast).

 

 1. Optælling af materiel.

Bestyrelsen mødes lørdag den 1. oktober kl. 13.30 og laver optælling samt flytter kajakker til svømmehal.

 

 1. Indkøb og afregning

Flemming indkøber nye faste fodstøtter til de gule kajakker, så man er fri for at bakse med at indstille fodstøtter samt de låg vi mangler til luger.

Flemming ser på udvalget af kajakmodeller, stiller et par stykker til afprøvning i klubben hvis muligt.

Der udsendes regning til Herning gymnasium og HF (Sten Sch)

Martin afregnede for indtægt ved arrangementer.

Martin foreslår vi til foråret køber flydende polomål, som er nemmere at ha’ med at gøre end vores nuværende mål.ret kb og afregning

Flemming indk

Flemming ser på

Der udsendes regning til Herning gymnasium og HF (Sten Sch)

Martin afregnede for indtæ

Martin foreslå

 

 1. Medlemsundersøgelse med spørgeskema.

Flemming sender igen sit forslag til bestyrelsen der skal reagere på det. Luge ud i spørgsmål.

 

 1. Kommende arrangementer

Tur til Hald sø den 24. sept. – der rundsendes mail.

Krokodille kajakken er i gang igen onsdag kl. 17-18

Evt. kan man lave træning i DGI hus fra 1. januar, hvis der er interesse for det.

Gymnasiet lejer kajakkerne den 19.-20. september foruden fra d. 5-17. september.

 

 1. Åbningstider i efteråret og svømmehalstider

Fra 1. september åbner vi kl. 18.30 tirsdage og torsdage.

Søndag den 2. oktober er første søndag i svømmehallen kl. 15.45 -18. Vi SKAL være ude kl. 18 og man må ikke efterlade fodtøj i omklædningsrummet mens man er i bassinet.

Tirsdag aften spilles der polo kl. 21-22.

 

 1. Evt.

Der er nu over 100 medlemmer.

Medlemmerne opfordres til at sætte et foto med navn op i klubhuset, så vi lære hinanden bedre at kende.

Mærker til å sejlads: der er ikke sket noget nyt. Kommunen bestemmer tempoet.

Næste møde mandag den 10. okt. kl. 19.30 i klubhuset.

Referat af bestyrelsesmøde i Herning Kajakklub onsdag den 15. jun 2011

 

Tilstede: Thøger, Martin, Sten Sc, Steen Sø. , Flemming, Marianne

Referat: Marianne

 

Dagsorden:

 

 1. Medlemmer og økonomi

Der er indtil nu indbetalt kr. 32.000 i kontingent.

Der står p.t. ca. 40.000 kr. Der skal sendes regning til gymnasiet.

Bestyrelsesmedlemmer + Jan (materielchef) må købe for højst kr. 1000, når der er behov for det, uden at den øvrige bestyrelse skal involveres. Er der brug for stvrige bestyrelse skal involveres. Er der brug for større indvensteringer så ring til kasseren for at aftale nærmere.

 

 1. Eftersyn materiel.

Steen Sø. har repareret en enkelt kajak. Medlemmerne efterspørger flere veste i størrelse xxl og børnestørrelse. Vi får et tilbud fra Kajaksalg på 5 spraydecs, 4 børneveste og 2 xxl.

 

 1. Ordensregler for brugere af kajakker.

Vi skal efterlade kajakkerne pæne, uden sand på og tømte for vand. Thøger indstruerer øvrige idrætslærere om det. Slæb ikke kajakkerne over fliserne men løft!

 

 1. Mærker til å-sejlads

Martin har arbejdet med sagen men har kun fået lovning på at kommunen tager os med i næste fordeling. Hvornår den finder sted vides ikke.

 1. Prissætning ved arrangementer

En rimelig pris er kr. 1000 – 250 til instruktør pr. time. Som udgangspunkt forlanger vi mere ved rigtig mange deltagere. Brug en dags dato blanket.tning ved arrangementer

En rimelig pris er kr. 1000

 

 1. Forsikringsforhold vedr. udstyr og ansvar under arrangementer.

Der er ingen formelle krav til instruktør. Vi checker andre foreninger. Thøger checker  m   materielforsikring.

 

 1. Skurudvalg.

Mandskabscontaineren skal holdes pæn, nøglefolkene skal sørge for at der ser ordentligt ud. Er der nogen der har lyst til at skabe mere hygge, er de meget velkomne til det.

 

 1. Kommende arrangementer

Blåt flag arrangement den 7. juli. Alle er velkomne

Alle er velkomne til at tage initiativ til aktiviteter.

Se i øvrigt hjemmesiden.

 

 1. Evt.

Medlemmer kan købe en lækker klub t –shirt hos Marianne. Pris kr. 100, fantastisk kvalitet fra Craft.

Steen Sø. overtager planlægningen om hvem der åbner containere.

Vi forsøger at få nogen unge sendt på instruktørkursus.

Vi fortsætter med krokodille kajak i DGI huset. Øvrige hold i DGI huset nedlægges indtil videre.

Klubhus: Flemming afventer hvad der sker i udvalget. Vi skal ikke puste økonomien op, da vi ikke har de store midler.

Vi fik sidste år kr. 5000 til at lave legeplads for. Hold udkig efter gode tilbud på legeredskaber, så legepladsen kan blive en realitet.

Næste møde onsdag den 24. august kl. 20.

 

Sidste nyt: Mange hilsner og tak fra Ingmar (tysk udvekslingsstudent) som nu er rejst hjem efter 11 måneder i DK. Han har haft nogle fantastisk gode timer i klubben og har nydt at lære kajakkerne og mange rare mennesker at kende.

Referat af bestyrelsesmøde i Herning Kajakklub søndag den 3. apr 2011

 

Til stede: Steen Sø, Sten Sch., Flemming, Marianne

Afbud: Martin og Thøger

Referent Marianne

 

 

 1. Økonomi og medlemmer

Mange klubmedlemmer har betalt kontingent for 2011 – men ikke alle. Marianne rykker dem der ikke har betalt.

Containerleje er 40 % højere i år, da vi har flere containere.

Sten Sch. rykker for sponsortilskud hos firmaet G.C.

De tilstedeværende var enige om at præcisere at større nyanskaffelser/indkøb skal besluttes på bestyrelsesmøder. Ved større indkøb skal vi have et tilbud først.

 

 1. Nyt fra entreprenørafdelingen

Poul og Arne Bo har haft kontakt til kommunen ang. strøm i den nye mandskabscontainer.

Vi skal selv betale materialer og lave arbejdet. Pris materialer ca. 10.000 kr., bestyrelsen sagde ok til at sætte i gang.

Vand blev også diskuteret – det får vi ikke lagt ind.

 

 1. Liste med navne på gymnasium/HF elever

Thøger bedes sørge for at dem der skal åbne i containerne, ved hvilke elever der kan dukke op som led i deres undervisning. Derfor skal han lave en navneliste, hvis der også i år kommer elever om aftenen, - det aftalte vi sidste sommer.

 

 1. Sæsonstart

Lørdag den 16. april kl. 14

Martin blev pålagt at sørge for både grillfast og flydende forsyninger i kantinen.

 

 1. Kommende arrangementer

Det nye turudvalg er kommet godt fra start. Der er allerede godt gang i planlægning og turene kan ses på hjemmesiden.

 

 1. Evt.

Martin pålægges også at lave nøgleplanen – vi ønsker to personer på hver gang.

Flemming M. medbringer nogle havestole og Marianne et bord til den nye container.

Er der nogen der har en passende lille sofa i overskud, så sig til!

Thøger bedes følge op på mærker, så vi kan sejle på åerne.

Vi skal forsøge at lave en opgørelse over klubbens aktiver, som vedtaget på generalforsamlingen.

Klubhus – Flemming kunne fortælle at der endnu ikke er sket så meget nyt.

 

Referat af bestyrelsesmøde i Herning Kajakklub lørdag den 5. feb 2011

 

Tilstede: Thøger, Flemming M., Steen Sø., Sten Sch., Martin, Marianne

Referent: Marianne

 

 1. Henvendelse fra Sunds Kajak & Friluft.

Vi har givet medlemmerne fra Sunds lov til at være med i vores svømmehalstider. Det afprøves om det kan fungere.

Vi er ikke interesserede i at få andre foreninger med p.t

 

 1. Klubtrøjer.

Trøjer er fremstillet og uddeles til alle i klubben der har et hverv også nøglebærerne.

Andre kan købe en trøje for kr. 100.

 

3        Kontingent / Økonomi

Regnskab for 2010 ser fint ud. Alligevel vil bestyrelsen foreslå p på generalforsamlingen at kontingent hæves for 2012 med 100 kr. pr. person / 200 kr. pr. familie.

Budget skal være klar til generalforsamlingen.

Klubben tilbyder flere goder nu end da den startede og kontingentet har ikke tidligere være hævet.

Vi har nu 5 containere.

Sten Sø. skriver til Gunner Kristensen firmaet for at aftale nærmere om sponsorat.

Vi synes vi kan få råd til at købe 3 nye røde plastkajakker og en Windglider.

Mandskabscontainer skal indrettes og males.

Flemming undersøger om man kan lave lys med solcellepanel.

Hvad koster det at få indlagt strøm?

Arne Bo og Poul M. skal finde dato til arbejdsdag.

Et klubhusudvalg kan nedsættes på generalforsamling, det skal tage sig af vedligehold af klubhuscontaineren.

Flemming M. uddyber på hjemmesiden hvordan kontingenttaksterne skal tolkes.. skriver til Gunner Kristensen firmaet for at aftale n

Vi synes vi kan få

Mandskabscontainer skal indrettes og males.

Flemming undersø

Hvad koster det at få

Arne Bo og Poul M. skal finde dato til arbejdsdag.

Et klubhusudvalg kan nedsæ

Flemming M. uddyber på

 

 1. Dragebådsregatta den 18. juni 2011

Thøger låner små dragebåde til 10-12 personer gratis – bortset fra at 15 % af overskud fra arrangementer skal betales til udlejerne.

Kajakklubben er med hvis nogle af medlemmerne vil hjælpe til.

(Efter mødet er dragebådsregatta aflyst p.g.a. ulykken i Præstø Fjord).dsregatta den 18. juni 2011

Th

Kajakklubben er med hvis nogle af medlemmerne vil hjæ

(Efter mø

 

 1. Kurser/uddannelse

DGI vil tilbyde kursus i Viborg

Vi satser mere på lokalt kursus. Thøger snakker med Kristian L. om han kan lave kurser f.eks. nybegynderdag ved søen, mestringskurser.

Martin foreslår flere ture i år – gerne en hver måned i sommerhalvåret. Turudvalg skal nedsret. Turudvalg skal nedsættes på generalforsamling.

 

 1. Klubhus

Flemming M. er i fuld gang med planlægning sammen med nogle flere. Han er optimistisk m.h.t. realisering.

Vi hører mere på generalforsamlingen, hvor udviklingskonsulent fra Dansk Kano og kajak vil deltage.

 

 1. Generalforsamling den 13. marts kl. 14

Martin køber øl og vand

Marianne køber kaffe /småkager.

 

 1. Evt.

Diskussion om hvorvidt det er rimeligt at klubben står bag Mandetræning i DGI huset.

Videre diskussion på generalforsamling om klubmedlemmer kan foreslå andre aktiviteter i DGI huset f.eks. Familieidræt.

Næste bestyrelsesmøde den 3. april kl. 19.30 hos Marianne.r bag Mandetr

Videre diskussion på

Standerhejsning og indvielse af de nye containere den 16. april kl. 14.

Referat af bestyrelsesmøde i Herning Kajakklub den. ? 2010

 

Tilstede: Martin, Sten Sch. , Steen Sø., Flemming, Thøger, Marianne

Referent: Marianne

 

 1. Økonomi/medlemmer

P.t. er beholdning ca. 20.000 kr.

Der er nu 90 medlemmer, d.v.s. lille medlemsfremgang i forhold til sidste år

Regning udskrives til Herning Gymnasium og til HF.

Marianne mangler nogle kopier af kontoudskrifter for at kunne søge et tilskud fra Friluftsrådet, det arbejder vi videre med.

 

 1. Containere

Diskussion om vi fortsat ønsker en mandskabscontainer nu eller en container til udstyr, da vi allerede igen har pladsmangel.

Konklusionen er at vi ønsker mandskabscontainer for at kunne bruge den til klubhus. Surfudstyr kan opbevares i den.

Thøger aftaler placering med kommunen. Martin går videre til container-leverandøren.

Thren.

Thøger præsenterede en ny idé: Contrainer’en.

Et container med tren.

Flemming kommer med billeder, der viser anden kommunes flotte træningsfaciliteter.ren.

Th

Et container med træ

Flemming kommer med billeder, der viser anden kommunes flotte træ

 

 1. Relationer

Thøger luftede tanken om samarbejde med andre kajakklubber. Det mener vi ikke vi har særligt behov for på nuværende tidspunkt.

Der skal være redningsøvelse ved Fuglsang sø lørdag den 21. august. Bestyrelsen leverer et par frivillige ofre.

Folk fra Thy hallen ønsker at besøge vores klub den 30. august. Marianne sender mail rundt for at høre hvem der vil tage tjansen.

Den 23. august er der foreningsworkshop ang. DGI huset. Hvilke foreninger har idéer til, hvordan huset kan benyttes. Thøger deltager.

Det ser ud til at være muligt at skaffe klubben nogle kajakmærker, så vi kan få lov til at sejle på åerne.

 

 1. Events / totaloplevelser

Vi kan udleje vores grej til f.eks. polterabend- arrangementer. Men hvem vil tage det arbejde det medfører? Tages op på medlemsmøde til vinter.

Herning Kajakklub har 5 års fødselsdag den 7. december – det fejrer vi med fest og medlemsmøde lørdag den 4. december

 

 1. Vinterarrangementer

      Herning svømmehal er booket fra efterårsferien, Henrik R. kender den nøjagtige dato.

Søndag eftermiddag og tirsdag aften.

 

 1. Evt.

Sten Sø. Inviterer til sommerhus-kajaktur den 25.-26. september. Tilmelding til Sten.

I september og oktober skal der åbnes i containererne kl. 18.30 – da det bliver tidligt mørkt.

Referat af bestyrelsesmøde i Herning Kajakklub torsdag den 10. jun 2010

 

Tilstede: Sten Schultz, Steen Sørensen, Thøger, Martin, Flemming, Marianne

Referent: Marianne

 

Dagsorden:

 

 1. Medlemmer/ økonomi

Der er 79 medlemmer for 2010 på medlemslisten. Nogle har været lidt længe om at få betalt kontingentet.

Thøger laver en liste over de gymnasie- og HF elever der skal til eksamen i kajak og derfor må låne klubbens udstyr. Dette for at de folk, der åbner containere tirsdag og torsdag, kan vide hvilke unge mennesker der må sejle.

 • konomien er ok uden at være fantastisk god.

Kr. 10.000 er modtaget a conto fra Herning kommune.

Sten sender regning til gymnasiet.

Tilskud der er bevilget af Friluftsrådet hentes hjem, Sten finder bilag frem og Marianne sender det afsted.

 

  1. Køb salg
  2. Ringkøbing Kajakklub vil gerne besøge os og prøve polobanen. Vi kan til gengæld besøge dem engang. Thøger aftale

 

Thøger skal mødes med Lars Østerby fra kommunen for at aftale hvor vores næste container må stå. Han skal også spørge om tilladelser til at sejle på storåen.

Svømmehallen næste vinter: Vi får samme tider i svømmehallen som sidste vinter:

Tirsdage kl. 20.45 -22

Søndage kl. 15.45 -18

Den 8. juli holder kommunen Blåt flag arrangement ved søen. Flemming tager vagten.

Der har været snak om weekendtur sidst i august, den er aflyst, medmindre nogen vil arrangere noget. Men Sten Sch. påtænker at lave en weekendtur den 4.-5. september.t flag arrangement ved s

Der har væ

 

   1. Instruktion nye medlemmer

 Steen Sø. forsøger at arrangere nogle aftener med instruktion ved søen. Evt. den 22.6 og den 6.7 hvis Kristian L. kan komme.

Det skal stå på hjemmesiden at interesserede, der vil prøve at sejle kajak, kan prøve første tirsdag i hver måned.

 

5 . Evt.

Stor ros til materielfolkene som har været i gang med at reparere kajakker og andet i containerne. Det er super.

Referat af bestyrelsesmøde i Herning Kajakklub mandag den 8. feb 2010

 
Tilstede: Steen Sø. , Sten Sch., Thøger, Martin, Flemming, Marianne
 
 
 1. Økonomi.
Ser ok ud. Der er balance i regnskabet for pr. 31. dec. 2009.
Budget for 2010 laves af Sten, der skal satses på at forbedre pladsen rundt om vores containere med fliser, vand, strøm o.s.v.
Ikke alle medlemmer har betalt kontingent for 2010 på nuværende tidspunkt.
 
 1. Struktur og organisation i klubben.
Vi vil forsøge at etablere forskellige udvalg el. afdelinger, som hver skal have en tovholder.
Thøger spørger nogle medlemmer om de vil være tovholdere på disse udvalg.
Flere medlemmer kan melde sig når vi holder generalforsamling.
Følgende udvalg er foreslået:
 
Containere/ materiel/ udstyr
Sikkerhed/uddannelse/kurser
Polo
Entreprenørafdeling
Kontakt til svømmehal
Nyt klubhus
 
 1. Kommende arrangementer
Generalforsamling d. 14. marts kl. 13.30
Martin forsøger at skaffe kajakforedrag til denne eftermiddag.
Standerhejsning den 11. april kl. 14
Ture:
Venø rundt d. 1. maj
Skjern å d. 24. maj
Weekend tur d. 27.-29. august
Andre idéer efterlyses og diskuteres på generalforsamling.
 
Kajakker udlånes:
d. 21.-22. august til Gullestrup volley
d. 6.-16. september Herning Gymnasium
 
 1. Samarbejde med andre klubber.
Vi mener ikke vi har det store behov lige nu.
 
 1. Evt.
Thøger spørger Kristian om han vil lave instruktionsdage i svømmehallen.
 
Referent: Marianne

Referat af bestyrelsesmøde i Herning Kajakklub  tirsdag den 15. dec 2009

 

Tilstede: Sten Schultz, Steen Sørensen, Thøger, Martin, Flemming, Marianne

  

   1. Sidste nyt:

Thøger har kontakt til ny sponsor, automatfirma, der måske vil give os støtte.

Thøger har også kontakt til gammel sponsor om sponsorering af 2 glasfiberkajakker. Kræver dog at vi køber to andre kajakker, en fin havkajak plastik og en polokajak. De vil koste ca. 18.000 kr. Thøger mener det vil være en god forretning, den øvrige bestyrelse var skeptiske. Opfordrede Thøger til at forsøge at få de to glasfiberkajakker ændret til en mere robust plastikmodel.

Thøger og Flemming tager til møde med Herning kommune torsdag den 17. december ang. klubhus ved søen.

Efterfølgende kom dette referat af mødet fra Flemming:

” Thøger og jeg var til møde og det var egentlig godt, men det bliver en lang proces 2-3-4 år

Der blev lavt op til at det bliver et større hus som kan rumme et større antal mennesker og flere forskellige foreninger og institutioner.

Kommunen er med på det meste men vi skal komme med et udspil. 

Så vi mener at vi får vores container op i foråret, og så må den anden proces tage den tid det tager.  

Lars Østerby var helt med på en cont. mere og Thøger laver en ansøgning”.

Vi satser altså på at få en container mere i første omgang og få lagt nogle fliser , vand og el ?.

 

Martin indhenter tilbud på hjelme og andet udstyr til polospillet.

 

   1. Kommende arrangementer

Nytårskur den 31.12 ved container kl. 14

Klubaften den 15. januar. Steen og Martin laver indbydelse.

Generalforsamling søndag den 14.3

Forårets første klubtur i kajak: Skjern Å den 24. maj

 

3.Evt.

Kontingentsatser for 2010 er lagt på hjemmeside. Husk at betale kontingent senest 20. januar 2010.

Dato for næste møde : afventer mødet ang. søsportshus

Henrik Rohde opfordres til at være ham der har kontakten til svømmehal, sørger for bookning m.m.

Superfint hvis Henrik vil det.

 

Referent: Marianne Merrild

 

 

Møde kommunen vedr. klubhus

 

Thøger og jeg var til møde og det var egentlig godt, men det bliver en lang proces 2-3-4 år
Der blev lavt op til at det bliver et større hus som kan rumme et større antal mennesker og flere forskellige foreninger og institutioner.
Kommunen er med på det meste men vi skal komme med et udspil.
 
Så vi mener at vi får vores container op i foråret, og så må den anden proces tage den tid det tager.
 
Lars Østerby var helt med på en cont. mere og Thøger laver en ansøgning
  

vh Flemming

 

Referat af bestyrelsesmøde i Herning Kajakklub torsdag den 8. okt 2009

 

Tilstede: Thøger, Sten Schultz, Steen Sørensen, Martin, Marianne og Flemming (webmaster)

 

   1. Svømmehallen: Vi har booket Herning svømmehal søndage i vinterhalvåret kl.15.45 – 18. Start søndag den 18.oktober.

Det er tanken at der kan spilles polo i den sidste time fra kl. 17-18.  Der kan også spille polo tirsdag og torsdage aftener kl. 20.45 – 22.

Poloudstyr købes bl.a. hjelme.

 bes bl.a. hjelme.

 

Instruktion på søndage: Kristian L. spørges om han vil lære fra sig nogle gange. Martin spørger.

 

   1. Økonomi

Den er ok. Vi er 65 medlemmer nu.

Forslag om at købe et par nye kajakker, men vi venter foreløbig.

2 surf brædder indkøbes hvis pengene gives af fond.

 

   1. Klubhus

Thøger har sendt forslag til kommunen om et søsportshus ved Fuglsang sø. Flere andre foreninger vil være interesserede samt en fritidsklub.

Vi afventer om der kommer et svar inden 1. feb. 2010. Hvis ikke der er positivt svar vil vi arbejde for at få en container mere til foråret samt lægge fliser, sætte arbejdsbænke op til kajakker m.m.

Kommunen snke op til kajakker m.m.

Kommunen søger om at blive ”Årets idrætskommune”. I den forbindelse skal der tages nogle fotos med kajakroere på søen.

 

   1. Aktiviteter

Vi undersøger muligheder for en klubaften med foredrag af f.eks. en Sirius mand eller anden foredragsholder.

Martin spørger Sirius manden, Steen Sø. spørger efterskolelærer Steffen Kjær. En anden mulighed kunne være besøg hos Struer Kajak.

Ture planlægges efter nytår.

Kajakudstyr der benyttes af gymnasium- og skoleelever samles i den ene container, og så kan vi få lavet en nøgle, der kun passer til denne ene container. Det kan måske skabe mere orden.

Vedrørende udlejning af kajakker til folkeskoler. Vi skal have undersøgt det juridiske/moralske ansvar i forbindelse med udlejning.

Snak om kurser: vi kan forsøge at få DGI til at placere kajakkursus i Herning.

   1. Evt:

      Rettelse til referatet fra foregående bestyrelsesmøde den 1. september: Sten Schultz var ikke til stede.

Flemming undersøger, om der kan købes ”reservedele” – nye fodstøtter til de gule kajakker.

Medlemmer tilbydes at de kan vinteropbevare egne kajakker i containerne, når vi har flyttet nogle af klubbens til svømmehallen.

På næste møde fastsættes kontingentsatser for 2010.

Det blev bestemt at holde en klubaften den 15. januar 2010 kl. 19 med fællesspisning, - for at skabe bedre og større socialt sammenhold i klubben. Lad os få en diskussion af, hvordan vi synes klubben fungerer, hvem har nye idéer f.eks. til ture og andre aktiviteter. Skal der ske mere på klubaftenerne – f.eks. småture? Hvordan tager vi imod nye medlemmer? Skal der nedsættes forskellige udvalg f.eks. turudvalg og oprydningsudvalg.

Til denne aften efterlyser vi nogle friske medlemmer, der vil lave maden i fælleshuset hos Steen Sø. – hvem har lyst??

 

Referent: Marianne

Referat af bestyrelsesmøde i Herning Kajakklub tirsdag den 1. sep 2009

 

Deltagere: Thøger, Steen Sø., Sten Sch., Martin, Flemming, Marianne

 

Dagsorden:

   1. Projekt klubhus

Thøger sender idéen til kommunen med forslag om at få bygget klubhus i samarbejde med nogle tekniske skoler.

Martin efterlyser tidsplan ang. projektet. Hvis ikke der er kommet noget konkret ud af idéen d. 1.2.2010 vil vi søge at få opstillet en container mere. Bruges som klubhus.

 

   1. Anskaffelser

Der købes to røde kajakker mere m. pagajer, for at få nok til udlejning til gymnasium/hf.

Ca. 10 spraydecs købes også. Ang. banner: Flemming bestiller – fornuftig pris.

Kortlommer købes.

Ny fly’er om klubben fremstilles (hvem gør det?)-

 

Thøger præsenterede trøjer – ny model. Forsøges anskaffet.

 

 

   1. Økonomi

Den er ok.

 

 

   1. Udlejning

Vi har gymnasiet / HF som gode lejere. Til næste møde overvejes, hvilke betingelser andre skoler skal have ved lde overvejes, hvilke betingelser andre skoler skal have ved lån af vores udstyr. Man kan forestille sig en løsning, hvor en lærer fra hver bruger-skole skal have medlemsskab af klubben. Prisen for lån af kajakker skal også fastsættes.

På næste møde drøftes også forholdet / betingelser vedr. vores hovedsponsor.

 

 

   1. Aktiviteter

 

Den 17. september afholdes et firmaarrangement ved søen, Martin tager sig af det.

Andre firmaer/institutioner viser også interesse.

Svømmehallen er booket søndage i vinterhalvåret kl. 15.45 – 18.

Det er endnu uklart om vi også kan have den tirsdag/torsdag aften.

 

   1. evt.

 

Sidste del af sæsonen startes tirsdag og torsdag kl. 18.30. Marianne sender mail rundt om det.

Næste møde afholdes først i oktober.

 

Referent: Marianne

Referat af bestyrelsesmøde i Herning Kajakklub mandag den 22. jun 2009

 

 

Deltagere: hele bestyrelsen + webmaster Flemming

 

 

Dagsorden og referat.

 

   1. Containere/sponsorat.

De 3 nye containere blev stillet op ca. 1. juni.

Thøger drømmer om en 4. container (mandskabscontainer) som vi kan bruge til klubhus.

Martin og Sten Sch. følger op på leje for containere, tilskudsudbetaling fra kommunen og et evt. sponsorat fra firmaet, vi lejer containerne af.

 

   1. Medlemssituation

      Der er p.t. ca. 45 medlemmer der har betalt kontingent for 2009.

      Marianne følger op på medlemmer, som ikke har beart="3">

 • Åbning af containere på klubaftener.

Martin udsender liste med navne på dem, der skal låse op.

Efter sommerferien sættes to navne på hver aften, så der er mere liv og man lettere kan arrangere småture på andre farvande end Fuglsang sø.

 

  • Økonomi

Den er ok. Vi betaler nu 2635 kr. i containerleje pr. måned

P.t. haves kr. 22.675 på kontoen.

Alt i alt ser det fornuftigt ud, der er håb for fremtiden.

 

  • Conventus

Herning kommune har introduceret os for Conventus programmet til administration i foreninger. Vi venter foreløbig til eventuelle børnesygdomme er overvundet eller vi har fået større medlemstal.

Programmet giver ikke mulighed for familiemedlemskaber, så det passer ikke helt til vores klub.rre medlemstal.

Programmet giver ikke mulighed for familiemedlemskaber, s

 

  • Aktiviteter

Lav gerne flere småture på klubaftener, f.eks. til Sunds sø eller på Herningholms Å.

    Sverigestur

      Martin og Steen Sø. Arbejder på sagen og sender snart indbydelse ud.

 

 

  • Nyindkøb

Forslag om indkøb af to surfbrætter. Beslutning: vente på endnu bedre tider og mere plads.

Thøger mener, der er mulighed for at få et par nye sponsorerede kajakker. Hvis ikke vi får nogen, indkøbes 2 nye røde kajakker.

Måske kan vi renovere glasfiberkajakkerne, - eller sælge dem.

Bund til lavo’en indkøbes (af Thøger) og vi køber en stak nye spraydecs i Snejbjergfirmaet.

Medlemmerne kan selv købe neoprenspraydecs.

Net til de røde kajakker købes også samt drypfangere til pagajer.

Flemming forhører sig om pris på skilt eller banner til at hænge op ved containerne.en indk

Medlemmerne kan selv kø

Net til de rø

Flemming forhø

 

 1. Hjemmeside

Stor ros til webmasteren for hans store arbejde. Siden opdateres jævnligt.

Flemming vil forsøge at lave nyhedsmail hver måned, men det kræver at vi fodrer ham med nyheder.

Medlemmerne opfordres til at lægge deres billeder på klubbens picasa-album.

Marianne skal forsøge at ”eksportere” medlemslisten.

 

 

 1. Bøjer

    Herning Triatlonklub vil gerne have lagt bøjer i søen. Vi deles om udgifterne (ca. 2200 kr.).

 

 1. T-shirts

Steen Sø. var iført en smart t-shirt med kajaklogo. Man kan forsøge at blive ligeså smart ved at bestille t-shirt til sig selv. Pris 90 kr. / 70 kr. ved 50 køb af 50 stk. Sættes på hjemmesiden.

 

12.- Evt.

Oprydning i containerne er mangelfuld, især efter gymnasieelevernes brug.

Christian M. arbejder på reolsystem til kajakkerne.

Flemming skaffer reol til småt udstyr.

Marianne skaffer bøjler til at hænge veste op på.

 

Det var en kanon god tur til Stens sommerhus. Lad os få flere ture.

Webmaster Flemming inviteres fremover med til bestyrelsesmøder.

 

Referat: Marianne

Referat af bestyrelsesmøde i Herning Kajakklub tirsdag den 27. jan 2009

 

Tilstede: Thøger, Martin, Sten Sch., Marianne

Referent: Marianne

 

 1. Økonomi

Mindre gæld på ca. 2500 kr. overføres til 2009.

Budget udarbejdes af Sten. Året 2009 skal være et år uden store investeringer så vi kan opspare lidt at stå imod med. I 2008 var der mange nyanskaffelser.

Containerlejen koster 2650 kr. om måneden.

 

 1. Aktiviteter:

Generalforsamling afholdes søndag den 22. marts kl. 14 i FDF’ernes hus.

Her skal vi have en diskussion af, hvad vi vil fremover. Hvilke aktiviteter ønsker medlemmerne.

Vi kan nedsætte forskellige udvalg – f.eks. et kajakpoloudvalg og et turudvalg. Turudvalget skal foreslå og sørge for at nogen planlægger ture. F.eks. til Sverige i Bohuslän, hvor Martin har kontakter.

Skal klubben arrangere dragebådssejlads?

Andre aktiviteter:

Standerhejsning lørdag den 18. april kl. 14 ved Fuglsang sø

Nationalparkdag ved Skjern Å – bliver vist nok den 24. maj 2009.

 

3. Evt:

Der udsendes snart en mail til alle medlemmer med reminder om at betale kontingent for 2009 og besked om generalforsamling. (Mailen blev sendt den 10. feb.)

Referat af bestyrelsesmøde i Herning Kajakklub onsdag den 13. august 2008

 

Tilstede: Iver Thøgersen, Martin Olesen, Sten Schultz, Steen Sørensen, Marianne Merrild

Referent: Marianne Merrild

 1. Siden sidst

Thøger skal mødes med Idrætsrådet og fortælle om Kajakklubbens ønsker.

Thøger spørger igen Herning kommune efter den 3. container.

 1. Økonomien er ok, der står p.t. 25.000 kr.
 1. Indkøb

Vi får snart for ca. 130.000 kr. sponsorerede kajakker: 2 kapkajakker, 1 havkajak.

Thøger foreslår at vi køber hos Kajaksalg: 3 kajakker, lille børnekajak og 2 andre.

Desuden købes turudstyr for de bevilgede penge fra Friluftsrådet.

Transportable net til polokajak købes også.

Det blev diskuteret om vi skulle have kajakker at ligge andre steder end i containerne.

Idrætsrådet ansøges om 2 gode havkajakker i plastik.

Kommende arrangementer:

Tur til Ho – 26. – 28. september, Thøger står for planlægningen.

Klubaften hos Jyske bank den 9. oktober

5, -Tilskud til kurser. Der er forskellige muligheder for om medlemmernes kurser skal støttes økonomisk.

Vi endte med at bestemme, at klubben gerne vil støtte efter individuel afgørelse i hvert enkelt tilfælde.

Martin og Steen Sø. tager på kursus i september og klubben betaler.

 1. Evt.

Vi skal lave en kalender over brug og udlejning af kajakker. Gymnasiet lejer de gule kajakker fra d. 2-12. september.

Næste bestyrelsesmøde aftales på klubaften den 9. oktober.

Aftal hvem der flytter kajakkerne ind til svømmehallen. kursus i september og klubben betaler.

 1. Evt.

Vi skal lave en kalender over brug og udlejning af kajakker. Gymnasiet lejer de gule kajakker fra d. 2-12. september.

 

Thøger har fger har fået mulighed for at skaffe dragebådssejlads til Fuglsang sø i weekenden d. 5.-6. september. Alle er meget velkomne.

Arrangementet skal ikke støttes økonomisk af Herning kajakklub.

Registreringsattest til kajaktrailer skal følge med når man låner en.

Referat af bestyrelsesmøde i Herning Kajakklub onsdag den 11. jun 2008

 

Tilstede: Thøger, Steen Sø., Sten S., Marianne, Martin

 

 1. Siden sidst

Ingen afklaring med kommunen om at få flere containere.

En ”billig” kinesisk container koster ca. 30.000 kr. – er for dyr for os.

Steen Sø. køber nye låse til vores containere, koster 2000 kr. incl. 30 nøgler.

Udleveres til medlemmer mod depositum på 100 kr. Skal helst være klar til skolesommerferiens start.

Traileren er parkeret hos Steen Sø., kan lånes af medlemmerne. Steen styrer nøgler til trailer.

Kajakkerne lejes ud til skoler, foreninger og lignende mod betaling.

Foruden betaling for leje af kajakker, veste og andet udstyr betales et honorar til instruktøren.

Vi skal kun sige ja i de tilfælde, hvor nogen har tid og overskud til at stå for det.

Hjemmesiden: vi skal have adgang til at kunne opdatere siden oftere. Marianne spørger Jesper, hvordan vi kan gøre.

Idrætsrådet kommer på besøg.

 1. Medlemmer / økonomi
 • konomi er ok, der står p.t. 15.000 kr på kontoen.

Thøger foreslår indkøb af 3 nye kajakker, plastik, familiekajak og også noget surf udstyr.

Men det skal ikke indkøbes før vi har mere plads.

Kasserer Sten har endnu ikke fået netbanking men får det snart.

Der er råd til at sende nogen på instruktørkursus.

Medlemsregistreringen er stadig i gang, og vi har nu fået email adresser på mange medlemmer.

 1. Kommende arrangementer

Turen rundt om Venø flyttes til den 22. juni.

Klubaften i Jydske bank: vi foreslår den 2. oktober.

Tur til Varde Å – lidt diskussion om datoen. Ikke endelig afklaret?

 1. Evt

Næste møde onsdag den 13. august kl. 19.30 hos Steen Sø. mange medlemmer.

 1. Kommende arrangementer

Turen rundt om Ven

Klubaften i Jydske bank: vi foreslå

Tur til Varde Å

 1. Evt

 

Referat af bestyrelsesmøde i Herning Kajakklub mandag den 16. apr 2007

 

Bestyrelsesmøde afholdt i klubhus ved Fuglsang Sø i Herning.

Tilstedeværende: Steen Sørensen, Martin Olesen, Iver Thøgersen, Christoffer Jørgensen, Jens Høffner og Jesper Fredsgaard.

 

1. Punkter til dagsorden

Iver præsenterede dagsorden. Godkendt.

2. Hjemmesiden

Jesper berettede, at der er lanceret en primitiv hjemmeside, der indeholder kontaktoplysninger og en aktivitetsoversigt. Fokus vil indtil videre blive lagt på opdatering af siden snarere end layout.

3. Status for klubhus

Kommunen har oplyst, at klubhusbygning vil blive revet ned omkring 1. maj, og containeropbevaring bliver derfor med al sandsynlighed næste skridt.

4. Nye kajakker

5 stk. nye havkajakker fra Struer Kajak ventes at tilgå klubben i løbet af maj måned, oplyste Iver.

5. Økonomi/budget for 2007

Revideret budget for 2007 fremlagdes af Thøger, som følge af bemærkninger givet i forbindelse med seneste generalforsamling.

6. Forsikring

Iver oplyste, at vi er dækket af en brand-, tyveri- og brandskadeforsikring. Bestyrelsen enedes om, a

7. Banksponsorat

Jyske Bank indtræder som sponsor, med et engangsbeløb på ialt 5000 kr.

8. Medlemsregistrering

Iver oplyste, at vi bør igangsætte en medlemsregistrering, der muliggør, at medlemmernes fødselsdato kan registreres, til brug i forbindelse med diverse tilskudsansøgninger.

9. Træning og ansvarlige

"Tirsdage-ansvarlige" er fastlagt indtil 26. juni 2007. Jens Høffner fremlagde forslag om at etablere handicap-roning for at skabe aktivitet på klubaftenerne.

10. Tiltag i foråret (udflugter, turneringer m.m.)

Drøftelse af deltagelse i og afholdelse af diverse arrangementer. Detaljer vedrørende tur til Bølling Sø fastlagt.

11. Kurser i maj

Jesper sendes på grundkursus hos kajakforbundet i maj.

12. Logo

Iver præsenterede forslag til klub-logo. Der var enighed om at forsøge at stille alternativer frem. Jesper vil forsøge at udarbejde logo-forslag.

13. Eventuelt

Der opnåes enighed om, at et kontingent skal dække over "en sæson" fremfor over "et kalenderår".

Der søges om forlænget tid til svømmehals-træning til den kommende vintersæson, således at vi kan have tid i svømmehallen indtil kl. 17.30, istedet for blot til kl. 17.00.

Kommunen har givet grønt lys til, at vi kan opstille kajakpolomål på søen i dens sydvestlige hjørne.gninger.

Referat af bestyrelsesmøde i Herning Kajakklub mandag den 1. nov 2010

 

Deltagere: Thøger, Steen Sø., Sten Sch., Flemming, Martin, Marianne

Referent: Marianne

 

Dagsorden og referat:

 

 1. Økonomi og medlemmer
 • økonomien er ok, der står p.t. 48.000 kr. på kontoen.

Der er ca. 90 medlemmer.

Kontingentsatserne rettes til, så kontingentet deles ud på hele året, så det bliver forholdsvis billigere hvis et nyt medlem melder sig ind sidst på året. Flemming retter på hjemmesiden.

 

 1. Containere

Vi får to containere mere, en ny og en brugt her i november. Når det bliver forår skal der laves flisearbejde og males indvendig i den ene container.

 

 1. Klubhus

Der er nedsat et klubhusudvalg bestående af Flemming M, Steen Sø, Sten Sch., Kristian, Søren Bjørnø der skal komme med vores ønsker til et nyt klubhus til kommunens Foreningslaboratorium v. Henrik Pejbjerg. Vi skal have nok km2 til vores grej men vil i øvrigt gerne samarbejde med andre foreninger om brug af de samme lokaler.

Et multihus vil gøre området ved søen attraktivt. Men vi har ikke mange penge at skyde i det, vi skal bruge vores penge til at skabe et aktivt klubliv.

Flemming M. indkalder udvalget.

 en attraktivt. Men vi har ikke mange penge at skyde i det, vi skal bruge vores penge til at skabe et aktivt klubliv.

Flemming M. indkalder udvalget.

 1. Forsikringsforhold

Thøger kontakter forsikringsselskab for ajourføring af forsikringer.

 

 1. Udlejning til skoler og andre arrangementer.

Flere efterskoler er interesserede i en slags skolemedlemskab. Martin følger op på det og laver aftaler som forsøg første omgang i et år. En kontaktlærer fra hver skole skal ”oplæres”.

 

 1. Surfere

Thøger udtrykte ønske om flere surfere. I første omgang købes en Windglider, flere personer kan være på den på samme tid.

 

 1. Generalforsamling

Afholdes den 13. marts. Hold udkig efter en foredragsholder – forslag modtages gerne.

Thøger finder vedtægterne frem.

 

 1. Jubilæum

Klubben har jubilæum 5 år – det skal fejres med en fest den 4. december hos Steen Sø.

Martin og Steen skriver indbydelse.

 

 1. DGI hus

Thøger har søgt om tider til forskellige hold f.eks. Krokodillekajak for små børn med forældre, Mandetræning og Badetime for familier. De sidste hold er søgt sammen med andre klubber bl.a. Tjørring Volleyklub. Svar forventes den 16. nov.

 

 1. T-shirts

Forslag om Craft t shirts. Vi prøver at finde en sponsor til dem.

 

 1. Dragebådssejlads

Thøger er stadig varm på idéen om dragebådssejlads. Forskellige muligheder blev drøftet, der er ikke umiddelbar opbakning da det kræver en stor arbejdsindsats. Måske skal der findes nye samarbejdsparter.