Polterabends mm.

Vi tilbyder Kajakarrangementer, kajakintrotimer for foreninger, skoler, firmaer, polterabend mv.

Kontakt Peter Nowack – nowack8@icloud.com – tlf. 2560 9405

I den forbindelse skal hver deltager udfylde denne erklæring som udleveres på dagen.

Betingelser kajakaktiviteter.

Deltagervilkår

Al deltagelse hos Herning Kajakklub er på eget ansvar. Du vil inden starten på aktiviteterne blive pålagt at gennemlæse vores regler for deltagelse nøje samt skrive under på at du har læst og forstået disse.

  • Deltagelse i aktiviteter hos Herning Kajakklub sker på eget ansvar og risiko. Herning Kajakklub kan således ikke drages til ansvar for den skade, som den enkelte deltager måtte forvolde eller pådrage sig.
  • Opbevaring af tøj og personlige ejendele på Herning Kajakklubs område er på eget ansvar og Herning Kajakklub kan på ingen måde drages til ansvar for skader eller tyveri.
  • Instruktørens anvisninger skal altid følges. Herning Kajakklub forbeholder sig retten til at bortvise personer, der overtræder disse anvisninger uden at refundere det indbetalte beløb.
  • Uagtsom opførsel medfører bortvisning
  • Alkohol og aktiviteter hører ikke sammen. Klubbens instruktør kan nægte berusede personer eller hele hold at deltage.
  • Deltagerne skal altid bære godkendt svømmevest og ved kajakpolo også hjelm.
  • Den enkelte deltager er ansvarlig for det udstyr han/hun er blevet tildelt og for eventuelle skader der påføres dette uagtsomt. Af sikkerhedshensyn skal løse genstande såsom nøgler, briller, mobiltelefoner m.v. lægges på land inden aktiviteten påbegyndes.
  • De under briefingen gennemgåede regler skal altid respekteres.
  • Al deltagelse er på eget ansvar